Effectief handschriftonderwijs en -remediëring

Sprekers: Freek Turlings en Sanne Kusters

Samenvatting:
De meeste handschriftmethodes die in het basisonderwijs worden gebruikt leren kinderen schrijven door hen lettervormen zo goed mogelijk te laten imiteren. Het gevolg van deze 'ontdekkende' aanpak is dat de handschriftkwaliteit van leerlingen nogal uiteenloopt, en sommige leerlingen niet tot goed schrijven komen. Dit is problematisch, omdat het handschrift nog steeds een belangrijke vaardigheid is voor onder andere voor het leren lezen, spellen en onthouden.

Studenten van de universitaire leerkrachtenopleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs krijgen les in een methodiek waarin het aanleren van grafische lettervormgevingscriteria centraal staat. Hiermee is het mogelijk om heldere inhoudelijke instructie en feedback te geven, waardoor de leerling houvast wordt geboden om zijn of haar handschrift te verbeteren. In deze workshop leggen we uit hoe het met behulp van deze methodiek mogelijk wordt om alle leerlingen goed te leren schrijven, en wat je kunt doen om slechte handschriften te remediëren. Ook kun je een aantal werkvormen zelf uitproberen.

Voor meer achtergrondinformatie kun je alvast kijken naar: http://www.e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/Effectief-handschriftonderwijs-Turlings-Meester-JSW-2019.pdf