iamYu: Kan een app het individu weer centraal stellen in de jeugdzorg?

Sprekers: dr. Anna Aschoff-Lichtwarck en Sanne van den Berg

Samenvatting workshop:
In de jeugdzorg is 70% van de jongeren ontevreden over hun behandelplan en zegt 50% geen inspraak te hebben gehad. Jongeren hebben vaak het gevoel niet gezien te worden: ‘Dit gaat niet over mij’. Professionals in de jeugdzorg willen óók dat behandeltrajecten nog beter aansluiten op de individuele jongere, maar missen hiervoor de praktische tools. De huidige evidence-based practice protocollen gaan immers uit van groepsgemiddelden en gestandaardiseerde metingen bieden nauwelijks zicht op individuele veranderprocessen. De netwerkbenadering is een nieuwe stroming binnen de sociale wetenschappen die uitgaat van een meer gepersonaliseerde benadering met oog voor de uniciteit van elk individu. Dus van diagnose naar persoonlijk en dynamisch klachtennetwerk. En van statische effectmetingen naar doorlopend zinvol monitoren. Samen met jongeren, jeugdzorgprofessionals, onderzoekers en ontwikkelaars werkt de RU op dit moment aan iamYu: een gepersonaliseerde monitoring app om deze gepersonaliseerde aanpak in de jeugdzorg te ondersteunen. Tijdens de workshop gaan we kort in op het gedachtengoed van iamYu en hoe deze nieuwe app wordt ontwikkeld voor en door met de praktijk. We gaan aan de slag met de app, het formuleren van gepersonaliseerde vragen, en gaan we met elkaar in gesprek over het vergroten van eigenaarschap en inspraak van jongeren. Er is ruimte voor discussie over de do’s en dont’s van implementatie van iamYu in de dagelijkse praktijk en over het nut van een gepersonaliseerde aanpak in de jeugdzorg.

Zie ook: www.iamyu.nl