Hoe specifiek zijn specifieke leerstoornissen (Dyscalculie/dyslexie)

Sprekers: drs. Marije Huijsmans en prof. dr. Evelien Kroesbergen

Samenvatting workshop:
In hoeverre hebben alle kinderen met dyslexie hetzelfde probleem? Hoe heterogeen is de groep kinderen met dyscalculie nou eigenlijk? Wat is er al bekend over de oorzaken van leerstoornissen? En wat zegt dat over hoe de stoornis zich bij deze kinderen uit in het dagelijks leven? Wat zijn implicaties daarvan voor hoe we diagnoses stellen of hoe behandeling eruit ziet?

De workshop zal aanvangen met een prikkelende stelling over specifieke leerstoornissen. Aansluitend gaan we in afwisselende werkvormen nader in op de specificiteit van leerstoornissen en wat dat betekent voor de praktijk. Dit doen we onder andere aan de hand van bovenstaande vragen. We zullen daarbij recente onderzoeksresultaten laten zien, maar vooral ook in gesprek gaan met de aanwezigen.