Therapeutische alliantie: facts and fiction

Spreker: prof. dr. Ron Scholte

Samenvatting lezing:
In de hulpverlening wordt veel nadruk gelegd op ‘evidence based’ interventies. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat de alliantie (werkrelatie) tussen clienten en behandelaars een misschien wel net zo belangrijke rol speelt als de interventie en technieken die toegepast worden. In deze lezing wordt ingegaan op een aantal belangrijke bevindingen uit recent wetenschappelijk onderzoek, en wordt op een interactieve wijze eveneens stil gestaan bij een aantal vooronderstellingen die misschien wel ten onrechte bestaan.