Woordenschatontwikkeling in de basisschoolleeftijd

Spreker: dr. Agnes Tellings

Samenvatting workshop:
Een goede woordenschat is de belangrijkste voorwaarde om gesproken en geschreven teksten te kunnen begrijpen. En teksten kunnen begrijpen is een essentiële voorwaarde voor schoolsucces. In deze workshop kijken we naar de nieuwste inzichten betreffende woordenschatontwikkeling , naar het meten van woordenschat, en naar het bevorderen van woordenschatkennis in de basisschool. Aan de orde komen onder andere:

- Theoretische benaderingen van woorden leren;
- Woordenschattesten en wat ze meten, o.a. de vervanging van de Peabody wordt besproken;
- Verschillende typen woorden, die verschillende didactieken vragen;
- Hoe stimuleer je thuis en in de klas kennis van verschillende typen woorden bij kinderen van verschillend niveau?

Bij dit laatste onderdeel is actieve uitwisseling met de deelnemers aan de workshop belangrijk.