Onderzoek

Het merendeel van de medewerkers binnen het onderwijsinstituut Pedagogische wetenschappen en Onderwijswetenschappen is betrokken bij het uitvoeren van onderzoek. De Faculteit Sociale Wetenschappen kent drie onderzoeksinstituten, die ieder hun eigen thema’s onderzoeken. In twee van die instituten zijn onze medewerkers actief. Hun onderzoeksthema’s vind je dan ook terug in ons onderwijs.

Binnen het Behavioural Science Institute (BSI) houden de onderzoekers zich onder meer bezig met het onderzoeken van menselijk gedrag en met de vraag hoe we dat gedrag kunnen beïnvloeden. We richten ons daarbij natuurlijk vooral op kinderen en adolescenten. Depressie en eenzaamheid, en preventie- en behandelprogramma’s bij verslaving zijn voorbeelden van onderzoeksthema’s binnen de onderzoekslijn Developmental Psychopathology. Een andere lijn van onderzoek is Learning and Plasticity. Daarbinnen onderzoeken we de ontwikkeling van kinderen, en leerprocessen van individuen en groepen.

De gedragingen die door onderzoekers van BSI worden onderzocht vinden allemaal hun oorsprong in het brein. Hoe in dat brein honderd miljard neuronen samenwerken wordt onderzocht door het Donders Institute. Onderzoekers houden zich daar onder meer bezig met het bestuderen van de neurologische mechanismen achter taal, communicatie, leren, geheugen en beweging.

Studenten die na hun bachelor pedagogische wetenschappen belangstelling hebben om zelf onderzoek te doen, kunnen zich aanmelden voor de onderzoeksmasters Behavioural Science of Social and Cultural Science. Omdat daarvoor een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, geldt voor beide onderzoeksmasters een aanmeldingsprocedure.


Wie doet wat?

De Radboud Universiteit is een brede universiteit waar onderzoekers op alle terreinen van de wetenschap werken. De kennisbank maakt een groot deel van hen vindbaar op naam en expertisebied. Je vindt in de kennisbank hoogleraren en andere deskundigen van de universiteit en hun contactgegevens.

Radboud Kennisbank