Samen opleiden

Wilt u graag een bijdrage leveren aan de opleiding van uw toekomstige collega’s in het primair onderwijs? En vindt u het belangrijk dat zij lessen ontwerpen en geven op basis van wetenschappelijke inzichten? Dan zijn stagiaires van Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) wellicht iets voor u.

In de opleiding vinden wij het belangrijk dat onze studenten de verbinding leggen tussen de theorie en de onderwijspraktijk. Naast gedegen onderwijs op de universiteit is daarvoor een goede stageplek essentieel. Zo leren we onze studenten gezamenlijk de kunst en de wetenschap van het lesgeven. Om dit te bereiken, werken wij met opleidingsscholen waarin docenten vanuit de universiteit en leerkrachten op de basisscholen goed met elkaar afstemmen en (van elkaar) leren. Hieronder leest u meer over onze opleiding en over hoe u zich aan kunt melden als opleidingsschool.

pwpo 1

“De expertise en wetenschappelijke inzichten die PWPO studenten meenemen verrijken ons als team.”

- Hilde van Eldonk, directeur basisschool De Regenboog in Schaijk

pwpo 2 (2)

“Ik ben heel blij met deze zeer gedreven, leergierige PWPO studenten.”

- Berrie van den Bovenkamp, leerkracht basisschool De Witte Vlinder in Arnhem

pwpo 3 (2)

“PWPO studenten in onze school kenmerken zich door hun kritische, open en onderzoekende leerhouding.”

- Mette Spruit, directeur Integraal Kindcentrum De Klimboom in Arnhem

Wat staat er centraal binnen PWPO?

PWPO is een volledig universitaire bacheloropleiding die opleidt tot leerkracht in het basisonderwijs. Onze studenten zijn na drie jaar toegerust om leerlingen te onderwijzen en begeleiden vanuit een wetenschappelijke pedagogische en onderwijskundige achtergrond. In het eerste studiejaar leren studenten al gebruik te maken van de wetenschappelijk onderbouwde didactiek ‘Expliciete Directe Instructie’ (EDI) en doen ze kennis en vaardigheden op rondom pedagogisch handelen, klassenmanagement en taal. In het tweede jaar verdiepen zij zich verder in deze thema’s en maken zij kennis met actuele wetenschappelijke inzichten over rekenen en de zaakvakken en breiden zij deze inzichten op het gebied van taal verder uit. Van voorgaande vakken bestuderen zij uitgebreid de bijbehorende leerlijnen en didactiek. Daarnaast wordt hun didactisch repertoire uitgebreid met het onderzoekend leren. In het laatste jaar van de opleiding verdiepen zij zich in het lesgeven aan het jonge en oudere kind, kunst en cultuur en de plaats van de school binnen de maatschappij. Gaandeweg dit jaar verfijnen zij hun kennis en vaardigheden om alle aspecten van het leerkrachtenberoep samen te brengen.

Naast deze specifieke kennis en vaardigheden van het leerkrachtenberoep, doen onze studenten binnen de opleiding ook kennis en vaardigheden op die voor alle (ortho)pedagogen van belang zijn. Zij leren over de typische en atypische ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen en beschikken over onderzoeksvaardigheden en beroepsvaardigheden, zoals gespreksvoering met ouders en kinderen, observatie, diagnostiek, rapportage en individuele begeleiding.

Meer informatie over de verschillende cursussen uit de opleiding vindt u hier.

Meer algemene informatie en persoonlijke verhalen over de opleiding vindt u hier.

Hoe zijn de stages van PWPO praktisch georganiseerd?

Wat verwachten wij van stagescholen?

De voornaamste voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking is volgens ons dat de onderwijsvisie van een stageschool (in hoofdlijnen) aansluit op die van het onderwijsinstituut. Daarbij vinden we het natuurlijk van belang om op persoonlijk vlak een aangenaam en professioneel contact te kunnen onderhouden. Om de opleiding met succes te kunnen doorlopen is het voor studenten nodig dat:

 1. Zij de mogelijkheid krijgen om uitvoerig met het Expliciete Directe Instructie (EDI) lesmodel te oefenen in de stageklas.
 2. Zij daarnaast de mogelijkheid krijgen om andere beroepsspecifieke opdrachten vanuit de universiteit uit te voeren op de stagedagen.
 3. Zij samen met minimaal twee medestudenten kunnen worden geplaatst op één stageschool (≠ in dezelfde groep), zodat zij vanuit eenzelfde referentiekader kunnen overleggen en elkaar van feedback kunnen voorzien.
 4. Zij de mogelijkheid krijgen om op voorgeschreven dag(en) stage te lopen (zie 'overzicht stages’ hierboven).
 5. Zij de mogelijkheid krijgen om voor de eindopdracht van het eerste en tweede studiejaar een video-opname te maken in de klas.
 6. Zij worden begeleid door een leerkracht met minimaal drie jaar werkervaring voor de klas.
 7. Er op de stagedag geen andere stagiaires van andere opleidingen in dezelfde klas zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk om actief te investeren in de inhoudelijke en persoonlijke relatie met onze stagescholen. Dit proberen wij te realiseren door:

 1. Vanuit de universiteit te werken met een stagecoördinator die als centraal en laagdrempelig aanspreekpunt functioneert voor alle stagescholen.
 2. Vanuit de universiteit te werken met één vaste stagebegeleider per student die contact onderhoudt met de leerkracht op de basisschool (telefonisch en middels lesbezoeken).
 3. Bij elke student minimaal twee keer per jaar een lesobservatie te doen op de stageschool met een gezamenlijke nabespreking.
 4. Leerkrachten van een uitgebreid cursusreglement per stage te voorzien waarin alle leerdoelen, opdrachten en verwachtingen helder staan beschreven.
 5. Masterclasses en andere gezamenlijke professionaliseringsactiviteiten te organiseren op de universiteit die voor alle stagescholen toegankelijk zijn.

Hoe krijgt u meer informatie?

Mocht u na het lezen van alle informatie meer willen weten over onze opleiding en de stages dan kunt ons een e-mail sturen (e.meester@pwo.ru.nl). Wij doen ons best uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Indien gewenst kunnen we een (telefonische) afspraak maken, en wellicht leiden we in de nabije toekomst samen de nieuwe generatie leerkrachten op!

Erik Meester – Stagecoördinator PWPO