Overzicht stages

Stage 1 (middenbouw)

Stage 2 (bovenbouw)

Studiejaar:        1
Groepen:          3/4/5
Stagedag:         maandag
Omvang:          27 dagen
Periode:           okt t/m juni
Lesbezoek:      dec & feb

Studiejaar:       2
Groepen:         6/7/8
Stagedag:        maandag
Omvang:          35 dagen
Periode:           sept t/m juni
Lesbezoek:      nov & feb

Globaal doel:

 • lesgeven volgens expliciete directe instructie
 • effectief pedagogisch handelen en klassenmanagement realiseren

Globaal doel:

 • meerdere lessen achter elkaar kunnen geven op een dag, inclusief lesovergangen (waaronder pauzes)
 • pedagogisch en (vak)didactisch handelen verdiepen

Theoretische focus

 • expliciete directe instructie
 • pedagogisch handelen en klassenmanagement
 • start didactiek taal

Theoretische focus

 • verdieping op theoretische focus uit stage 1
 • onderzoekend leren
 • vervolg didactiek (taal, rek/wis en OJW)

Opbouw

 • de stage zelf start vanaf oktober
 • tot de herfstvakantie theoretische werkgroepen, daarna aangevuld met stagewerkgroepen

Opbouw

 • de eerste week van september start de stage
 • aanvullende stagewerkgroepen zijn verdeeld over het jaar

Stage 3a (kleutergroep)

Stage 3b (afstudeerstage)

Studiejaar:        3
Groepen:          1/2
Stagedag:         maandag
Omvang:          14 dagen
Periode:           sep t/m dec
Lesbezoek:      nov

Studiejaar:       3
Groepen:         3 t/m 8 (keuze)
Stagedag:        ma, di, wo
Omvang:          31 dagen
Periode:           feb t/m jun
Lesbezoek:      april

Globaal doel:

 • specifiek onderwijs bieden aan het jonge kind

Globaal doel:

 • alle aspecten van het leerkrachtenberoep samenbrengen

Theoretische focus

 • onderwijs aan het jonge kind
 • didactiek van kunst en cultuur
 • de school binnen de maatschappij
 • mediawijsheid

Theoretische focus

 • didactiek Engels en schriftontwikkeling
 • didactiek van kunst en cultuur

Opbouw

 • de eerste week van september start de stage

Opbouw

 • in februari start de stage
 • aanvullende stagewerkgroepen zijn verdeeld over deze periode