Over Radboud Academy

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de Radboud Universiteit. Met jaarlijks 750 programma's voor zo'n 30.000 deelnemers is de universiteit een grote speler op dit vlak. Als expertisecentrum heeft Radboud Academy de taak om al de kwaliteit en zichtbaarheid van LLO aan de Radboud Universiteit te vergroten. Bovendien ontwikkelt Radboud Academy vakoverschrijdend vervolgonderwijs.

Leven Lang Ontwikkelen is vandaag de dag urgenter dan ooit tevoren. De arbeidsmarkt kampt met groeiende tekorten, functies veranderen of verdwijnen en de grote maatschappelijke transities waarmee we als samenleving geconfronteerd worden, zijn alleen haalbaar dankzij nieuwe kennis en vaardigheden.

Visie

In de wereld van nu is blijven leren en ontwikkelen nodig. Om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en om bij te blijven op de dynamische arbeidsmarkt. Om ontwikkelingen in de samenleving te kunnen duiden, kansen waar te maken en bezield te leven. Universiteiten werken daarom samen met overheden, onderwijsinstellingen (mbo en hbo) en het bedrijfsleven aan een ecosysteem voor betekenisvol leren en ontwikkelen. Dit nieuwe leerklimaat vraagt om vernieuwend onderwijs dat geworteld is in wetenschappelijke kennis. Voor nieuwsgierige en ambitieuze leerders, voor iedereen die verder wil komen. Een leerklimaat waarin ruimte is voor kritische reflectie en een interdisciplinaire, vraaggestuurde aanpak.

Missie

Radboud Academy inspireert en stimuleert een steeds groter wordende groep mensen om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Door middel van academische scholing zorgen zij voor impact op hun eigen loopbaan en verrijken zij hun leven en de wereld om hen heen. Met op wetenschappelijke kennis gebaseerd onderwijs voor hoogopgeleiden levert Radboud Academy zo een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij werkt Radboud Academy vanuit de kracht van interdisciplinariteit en samenwerking.

Ambitie

Radboud Academy is sinds maart 2020 een vooraanstaande aanbieder van science-based en betekenisvol postacademisch onderwijs. Als universitaire opleidingspartner in de regio sluiten we aan op de leer-, kennis- en ontwikkelvragen van individuen, professionals, bedrijven en overheden. Zo verbinden we de uitdagingen van maatschappelijke partners met actuele wetenschappelijke kennis en inzichten uit het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit. En worden we gezien als kwalitatief hoogwaardige aanbieder op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Strategie

Met een innovatieve benadering die steunt op de pijlers 'science, skills & society', verweven wij de nieuwste wetenschappelijke inzichten, praktische vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid in ons onderwijs. Niet alleen vergroten we zo de kennis van onze professionals, maar we versterken ook hun veerkracht, flexibiliteit, leervermogen en kritisch denken. Dit stelt hen in staat om snel en effectief te reageren op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen ze actief bijdragen aan het oplossen van complexe vraagstukken en een aanzienlijke impact hebben op de samenleving, terwijl ze relevant blijven in een steeds veranderende en veeleisende arbeidsmarkt.

Vrolijke bediende met dienblad geeft gasten drinken

De Radboud Universiteit heeft al 100 jaar een schat aan wetenschappelijke kennis in huis. Ze behoort tot de beste brede universiteiten van Nederland en is ze wereldwijd bekend om haar baanbrekende onderzoek.

Zie ook..