Het team van Radboud Academy

Het team van Radboud Academy is het centrale aanspreekpunt op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen voor hogeropgeleiden, bedrijven, organisaties, interne en externe partners. We brengen we de krachten binnen de universiteit samen om te voorzien in de leervragen van de maatschappij. Zo slaan we een brug tussen de maatschappij en de wetenschap.

We stellen ons team graag aan je voor aan de hand van de vraag ‘Hoe blijf jij je ontwikkelen?’

Hoe blijf jij je ontwikkelen?