informeel groepsgesprek
informeel groepsgesprek

Maatschappelijke transities: onderwijs voor professionals met visie

Tijdsduur
1 oktober 2023 tot 31 december 2026
Projecttype
Onderwijs
Organisatieonderdeel
Radboud Academy

In een wereld die constant in beweging is, staan we voor aanzienlijke maatschappelijke transities. Complexe veranderingen die doorwerken in de arbeidsmarkt en het onderwijs. Functies transformeren, organisaties passen zich aan en inzichten verschuiven. Dit alles vraagt om professionals die meebewegen met deze veranderingen én actief bijdragen aan een duurzame toekomst. 

Bij de Radboud Universiteit voelen we de urgentie om in te spelen op maatschappelijke transities. Met Leven Lang Ontwikkelen positioneren we ons in het hart van deze transformatie door toekomstbestendige kennis en vaardigheden te bieden, waarmee we professionals, bedrijven en organisaties ondersteunen. Zo kunnen zij niet alleen zich aanpassen en standhouden in een snel veranderende wereld, maar ook zelf de regie nemen en actief inspelen op complexe maatschappelijke uitdagingen. Binnen hun vakgebied en in de bredere samenleving.

Onze focus ligt hierbij op de volgende transities:
 

1. Digitaliseringstransitie: 

De integratie van nieuwe digitale tools biedt kansen. We helpen je hier verantwoord op in te springen en je bedrijf innovatiever te maken. Sla de brug tussen de IT-wereld en de energiesector en leer o.a. hoe je concreet met AI aan de slag kunt. 

2. Duurzaamheidstransitie: 

Onze focus ligt op het creëren van een duurzame toekomst door herziening van energie, milieu, grondstoffen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met nadruk op duurzaamheid in bedrijfsstrategieën, persoonlijk leiderschap, kritische reflectie en blijvende gedragsverandering.

3. Gezondheidstransitie:

We bieden tools voor gepersonaliseerde zorg, kostenbesparing en veerkracht voor zorgprofessionals. We leren je bij te dragen aan een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, en versterken zorgprofessionals om hun werk te doen zonder hun eigen grenzen te overschrijden. 

4. Sociaal-culturele transitie: 

We bevorderen een inclusieve en rechtvaardige samenleving middels dialoog- en communicatietrainingen, strategieën voor burgerparticipatie en perspectieven voor betere besluitvorming. Ook bieden we de vaardigheden om een weerbare democratie te bevorderen. 

Onze opleidingen zijn ontworpen om praktische vaardigheden in de eigen werkpraktijk te bieden voor directe impact. Nu en in de toekomst. Wil jij samen met ons werken aan een toekomst waar professionals optimaal zijn voorbereid? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe jij kunt bijdragen.

Contactinformatie

Heb je een vraag of wil je hier graag over doorpraten? Neem dan gerust contact met ons op via radboudacademy@ru.nl.