Groep mensen met uitreiking
Groep mensen met uitreiking

Microcredentials: beter laten zien wat je waard bent

Tijdsduur
1 oktober 2023 tot 31 december 2026
Projecttype
Onderwijs
Organisatieonderdeel
Radboud Academy

De Radboud Universiteit is in december 2022 formeel ingestapt in de landelijke pilot Microcredentials. Microcredentials zijn het digitale bewijs van een resultaat na een korte leerervaring. Omdat het een digitale erkenning is bevat het meer informatie dan een regulier papieren certificaat. De microcredential voldoet aan landelijke afspraken welke zijn afgestemd met andere onderwijsinstellingen in Nederland. Hierdoor kan de werkgever er van op aan dat het gevolgde onderwijs van een hoogwaardig niveau is, aan Europese kwaliteitsnormen voldoet en dat de leeruitkomsten daadwerkelijk bereikt zijn.

Waarom een microcredential?

De Radboud Universiteit biedt diverse vormen onderwijs aan, zoals een (post)master, PhD, cursus, training of masterclass. Maar niet voor elk type onderwijs krijg je een officieel diploma. Microcredentials bestaan naast de traditionele kwalificaties. Ze voegen een kwaliteitskeurmerk toe dat zekerheid en inzicht biedt in de behaalde leerdoelen. Zo kunnen professionals hun eigen ontwikkelpad vormgeven en toch op een betrouwbare manier aantonen welke kennis en vaardigheden zij hebben opgedaan na het afronden van een bepaald onderwijsprogramma. Werkgevers en andere onderwijsinstellingen kunnen er zodoende op vertrouwen dat de ontvanger van de microcredential de bijbehorende kennis of vaardigheden beheerst, omdat de leeruitkomsten landelijk geregistreerd, herleidbaar en controleerbaar zijn.

Wanneer krijg je een microcredential?

Microcredentials zijn vooral bedoeld voor kortlopend onderwijs (korter dan een half jaar), waarbij de studiebelasting per cursus varieert van 84 tot 840 uur. Dit is vergelijkbaar met 3 tot 30 ECT's per cursus. Nadat een daarvoor erkende cursus succesvol is afgerond, worden microcredentials toegekend. Het beschrijft het resultaat van de cursus, welke aangetoond is door bijvoorbeeld een examen, presentatie, assessment of verslag. Het digitale certificaat van de microcredentials wordt een edubadge genoemd. Een cursist kan dit certificaat zelf aanvragen door een EDU-ID aan te maken. Dit kun je op deze website regelen.

Wat zijn microcredentials?

Pilot aan de Radboud Universiteit

In 2023 gaf Radboud Centrum Sociale Wetenschappen een eerste Microcredential uit voor deelnemers aan 'Foundations of Gifted Education and Care'. Deze cursus maakt deel uit van het opleidingsprogramma 'Gifted Education and Care' (RITHA/IAMGEC) van de Radboud Universiteit. In de pilot worden zowel het beleidsmatig kader als de IT-oplossingen verder ontwikkeld die noodzakelijk zijn om een microcredential uit te kunnen geven. De landelijke pilot focust zich in eerste instantie op het post-initieel onderwijs, maar een bredere toepassing van microcredentials in de toekomst is zeker niet uitgesloten.

In het najaar van 2023 werden vanuit de Radboud Universiteit meerdere microcredentials uitgegeven en een proces ingericht dat de kwaliteit gaat bewaken. Ook werd er geëxperimenteerd met het uitreiken van ‘non formele’ edubadges waarbij geen scholingserkenning wordt gegeven maar extra-curriculair en niet-formeel onderwijs wordt voorzien van zo’n digitaal certificaat.