Foto van persoon die stemt
Foto van persoon die stemt

Cursus: Waarom Democratie?

Waarom democratie? Vandaag is dit helaas geen retorische vraag meer! Wereldwijd komt de democratische gedachte in de verdrukking, autoritaire regimes nemen in aantal toe, dictatoriale leiders zitten steviger dan ooit in het zadel en verontrustend veel democratische kiezers stemt zonder blikken of blozen op openlijk ondemocratische partijen. Hoog tijd dus om eens goed na te denken, niet alleen over hoe het zover is kunnen komen, maar ook en vooral over wat democratie precies inhoudt en waarom ze ertoe doet? Wat is de eigenlijke inzet van een democratie? En waarom wordt die inzet door zoveel medeburgers niet begrepen of gewaardeerd?

  Algemeen

  Wat ga je leren?

  Tijdens vijf bijeenkomsten staat een unieke mix van science, skills and society centraal: je ontvangt wetenschappelijke inzichten en praktijkgerichte vaardigheden, welke worden verbonden met actuele maatschappelijke vraagstukken en praktijkuitdagingen. 

  Een reeks van vijf colleges neemt je mee in een aantal fundamentele analyses en reflecties die deze vragen verhelderen en van broodnodige context voorzien. Elk vanuit een eigen expertise – politiek, juridisch en filosofisch – zoeken drie docenten naar antwoorden die verder reiken dan de gekende soundbites in praatprogramma’s en krantenkoppen. 

  Na afloop van de cursus: 

  • Heb je inzicht in de politiek historische gebeurtenissen die tot de huidige politieke structuren hebben geleid;
  • Kan je nadenken over politiek en met name over democratie via het werk van enkele politieke denkers;
  • Kan je een analyse maken van de staat van de democratie in verschillende landen/in relatie tot verschillende politieke gebeurtenissen.
  Klas vol cursisten

  Iets voor jou? 

  In onze For the Curious-cursussen geven we iedereen die nieuwsgierig is - the Curious - een kijkje in de keuken van de wetenschap. Ben jij op zoek naar meer verdieping en achtergronden over: 

  • Beleid;
  • Bestuur;
  • Politiek;
  • Filosofie? 

  Dan is deze cursus echt iets voor jou. Er is geen voorkennis of vooropleiding vereist.

  Deze cursus binnen jouw organisatie?

  Onze programma's kunnen op maat worden aangepast. Of het nu gaat om het volledige programma of een deel ervan, wij bieden incompany- en maatwerkopties aan die aansluiten bij jullie wensen en doelen.  

  Bekijk de mogelijkheden

  Startdatum

  05 november 2024, 19:30
  Plaats
  N.t.b.
  Kosten
  € 244
  Korting(en)
  Medewerkers en (oud-)studenten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc krijgen 10% korting.
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Inclusief koffie en thee
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands
  Bijeenkomsten
  05 november 2024, 19:30 - 21:30
  12 november 2024, 19:30 - 21:30
  19 november 2024, 19:30 - 21:30
  26 november 2024, 19:30 - 21:30
  03 december 2024, 19:30 - 21:30
  Aantal bijeenkomsten
  5
  Deadline inschrijving
  22 oktober 2024, 23:30
  Maximaal aantal deelnemers
  45

  Factsheet

  Type onderwijs
  Cursus
  Studie uren
  15
  Eindresultaat
  Certificaat
  Aanbieder
  Radboud Academy

  Contactinformatie

  Heb je een vraag over deze cursus? Neem dan contact met ons op.

  Programma

  Bijeenkomst 1 - dinsdag 5 november (19.30 - 21.15 uur)

  Democratie als oud zeer – prof. dr. Marc De Kesel 

  Van bij haar ontstaan in de antieke oudheid is democratie steeds gevoelig geweest voor crisissen en tegenkrachten van binnenuit. Dit inleidend college laat zien hoe de democratie haar hele geschiedenis lang ook en vooral met zichzelf heeft geworsteld. In die worsteling ligt juist haar grootheid, zo luidt de stelling. Voor wie de crisis van de democratie in de twintigste eeuw wil begrijpen, is dit historisch perspectief onontbeerlijk. En het werpt een welkom licht op de achtergronden van de huidige crisis waarmee het democratisch gedachtengoed wereldwijd te kampen heeft. 

  Bijeenkomst 2 - dinsdag 12 november (19.30 - 21.15 uur)

  Democratie als twist – mr. Joris Backer 

  Bij twist denken we aan debat en tegenspraak, concurrerende visies op basis van mensbeelden en politieke strijd om de gunst van de kiezers. Daarbij kan een dynamiek ontstaan waarin twist een botsing wordt en zelfs vijandschap. De democratie kan door meerderheidstirannie of uitholling van de rechtsstaat zijn eigen onttakeling veroorzaken. De dilemma’s kunnen we beter in beeld brengen door de geschriften van Alexis de Tocqueville (1805 -1859) te raadplegen. Welke deugden kunnen de kwetsbaarheid van democratie compenseren? Wat kunnen we hiervan leren voor ons inzicht in de actuele politieke ontwikkelingen in Nederland?  In dit college zullen ook andere auteurs, zoals Claude Lefort en Pierre Manent, aan bod komen die op de ideeën van De Tocqueville hebben voortgebouwd. Hoe kan twist positief en negatief geduid worden in de democratie als een symbolische orde?

  Bijeenkomst 3 - dinsdag 19 november (19.30 - 21.15 uur)

  Democratie als (R)evolutie – prof. dr. Sophie van Bijsterveld

  ‘Change!’ is een slogan waarmee politici en partijen meer dan eens verkiezingen ingaan. Inherent aan democratie is inderdaad de belofte dat politieke verandering mogelijk is. Wat voor verandering? De moderne democratie draagt een revolutionaire erfenis mee. Zij is gegrond in de grote Revoluties van de achttiende eeuw, de Amerikaanse van 1776 en de Franse van 1789. Wat is de link tussen die revolutionaire veranderingen en het huidige ongeduld met de ‘smalle marges’ van democratische politiek? In dit college staan twee tijdgenoten van de grote achttiende-eeuwse Revoluties centraal die fundamenteel tegengestelde opvattingen hadden over verandering: Edmund Burke (1729 – 1779) en Thomas Paine (1737 – 1809). Zijn hun ideeën herkenbaar in onze democratische politiek en ons democratisch bestuur?

  Bijeenkomst 4 - dinsdag 26 november (19.30 - 21.15 uur)

  Democratie als deugd – mr. Joris Backer

  In dit college gaan we dieper in op de gedachte van de deugd aan de hand van Alexis de Tocqueville (1805 -1859). Hij was de eerste denker/schrijver/politicus die de democratie in praktijk op de schaal van een land waarnam, beschreef en er zelf aan deelnam. In zijn geschriften komen deugd en religie aan de orde. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Is het burgerschap dat De Tocqueville als de basis van de democratie beschouwde uit de tijd of eigenlijk modern? Hoe kan zijn inzicht in de rol van de deugdzame burger vorm krijgen in onze tijd? De Franse denker formuleerde ook een opdracht aan hen die leiding geven: ‘om de democratie te onderrichten’ en ‘haar blinde instincten door kennis van ware belangen’ te vervangen. Wat betekent dat in deze tijd? Wordt een dergelijke opdracht wenselijk gevonden of juist achterhaald? Hoe kunnen we deze inzichten relateren aan het maatschappelijke onbehagen en welke antwoorden kunnen we formuleren? 

  Bijeenkomst 5 - dinsdag 3 december (19.30 - 21.15 uur)

  Democratie als contract – prof. dr. Marc De Kesel

  Ons moderne politieke bestel is gebaseerd op wat de geschiedenis is ingegaan als ’het sociaal contract’. In momenten van crisis grijpen politici ook vandaag nog terug naar dat ‘contract’ en nemen het zo nodig tot uitgangspunt bij het oprichten van een nieuwe politieke partij. In dit afsluitend college gaan we de moderne herkomst na van ‘het sociaal contract’, zoals het in de vroege moderniteit door Jean-Jacques Rousseau en Thomas Hobbes werd geformuleerd. Het verschil tussen deze twee modellen van ‘sociaal contract’ werkt door tot in onze eenentwintigste-eeuwse politiek. Vanuit dit perspectief laat het college een nieuw licht schijnen op discussies die, bewust of onbewust, meespelen in de heersende democratische crisis. 

   

  Prof. dr. Sophie van Bijsterveld

  Prof. dr. Sophie van Bijsterveld onderzoekt de relaties tussen religie, staat en samenleving. Met haar kennis van religie, recht en politieke filosofie kijkt ze naar de rechtsstaat en de samenleving in Nederland. Ze houdt zich bezig met de problemen en de kansen die religie kan vormen voor onze democratie. Ze is hoogleraar ‘Religie, recht en samenleving’ aan de Radboud Universiteit en de drijvende kracht achter het project: Tocqueville, Religie en Democratie.

  Portret van Sophie van Bijsterveld

  Zelden zijn er wereldwijd zoveel verkiezingen als dit jaar. Toch wordt 2024 wel het ‘kantelpunt voor de democratie’ genoemd. Wat schuilt daarachter?

  Andere sprekers

  Prof. dr. Marc de Kesel doet onderzoek vanuit filosofisch perspectief in domeinen als religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie, lacaniaanse theorie en kunst- & cultuurkritiek. Mr. Joris Backer was van 7 juni 2011 tot 13 juni 2023 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Hij was tot 13 juni 2023 vice-voorzitter van de fractie.

  Kosten

  De kosten van deze cursus zijn € 244,00 inclusief koffie en thee (vrijgesteld van BTW). Medewerkers en (oud-)studenten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc krijgen 10% korting. Lees hier meer over korting en subsidie

  Inschrijving

  Je kunt je inschrijven voor deze cursus door onderstaand formulier in te vullen. Met het verzenden van het formulier is je inschrijving definitief. Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving in je mailbox. Als het programma vol zit, kom je op een wachtlijst te staan. Wil je annuleren, dan zijn er mogelijk kosten aan verbonden. Meer hierover lees je in onze algemene voorwaarden

  7 tot 14 dagen voor de start van het programma ontvang je een mail met informatie voor de eerste bijeenkomst en de factuur. Om deel te kunnen nemen aan het programma is het vereist dat je de betaling voor de aanvangsdatum voldoet. Heb je 7 dagen voor de start nog niks ontvangen? Controleer dan je spambox en/of neem contact met ons op.

  Door je in te schrijven deel je persoonsgegevens met ons. Je kunt erop vertrouwen dat we je persoonsgegevens met zorg en vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring

  Schrijf je nu in

  * Verplicht veld
  Heb je gestudeerd aan de Radboud Universiteit?
  Heb je al eerder nascholing of vervolgonderwijs aan de Radboud Universiteit gevolgd?
  Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuw opleidingsaanbod en nieuwe ontwikkelingen van Radboud Academy?

  Algemene voorwaarden

  Hierbij attenderen we je graag op de algemene voorwaarden van Radboud Academy. Hierin staat onder andere vermeldt dat de betaling van de factuur dient te geschieden voor de aanvangsdatum van de activiteit. En dat er mogelijk kosten in rekening worden gebracht indien je annuleert.  

  Ga je akkoord met de algemene voorwaarden?