Portret orthopedagoog generalist op trap
Portret orthopedagoog generalist op trap

Orthopedagoog-generalist

De opleiding tot Orthopedagoog-generalist is voor psychologen, pedagogen en geestelijk gezondheidkundigen die willen werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Je kan terecht in zeer uiteenlopende werkterreinen binnen de gezondheidzorg, zoals de gehandicaptenzorg, het onderwijs, in de jeugdhulp, in wijkteams, in de geestelijke gezondheidszorg en in de ouderenzorg.

  Algemeen

  Wat ga je leren?

  De opleiding tot Orthopedagoog-generalist duurt twee jaar en bestaat uit een modulair programma, projecten en praktijkleren. We trappen de opleiding af met een startconferentie waarin je kennismaakt met de opleiding. de startconferentie oriënteer je je met de andere deelnemers en je praktijkopleider op de verschillende projecten en inspireren we je met voorbeelden van projecten uit de praktijk. Samen met andere deelnemers vorm je een projectgroep voor het keten- en domeinproject en kiezen jullie gezamenlijk één of meerdere projecten waarvan de opdrachten vanuit de praktijk of wetenschap zijn gekozen. De diverse werkvelden (onderwijs, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en specialistische zorg (ouderenzorg)) zijn hierin vertegenwoordigd.

  Een belangrijk deel van de opleiding vindt in de praktijk plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling. Hierbij staat het leren en werken in de eigen praktijk en de reflectie daarop centraal.

  Na afloop van deze opleiding kun jij:

  • Effectieve zorg en advies bieden voor de cliënt en zijn of haar leefomgeving;
  • Als spin in het web op verschillende niveaus de verbinding maken tussen natuurlijke en professionele hulpbronnen en als persoon met het de cliënt;
  • Verantwoord en evidence-based beoordelen of een individu zich op eigen kracht en binnen zijn of haar eigen leeromgeving kan ontwikkelen of dat professionele zorg en of vervangende oplossingen nodig zijn;
  • Krachtig je rol nemen en duidelijk zichtbaar zijn en durf je te handelen vanuit een missie;
  • Zelf direct bijdragen aan een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en de eigen leefomgeving van kinderen of (jong) volwassene in een afhankelijkheidsrelatie.
  • Je laten opnemen in het BIG en NVO-register. Daarmee heb je een BIG-registratie. 

  Instroomeisen

  • Ben je in het bezit van een universitair masterdiploma op het gebied van (ortho)pedagogiek of psychologie? 
  • En ben je werkzaam als academisch geschoolde (ortho)pedagoog of psycholoog binnen een erkende praktijkinstelling. 

  Dan is de opleiding tot Orthopedagoog-generalist echt iets voor jou. 

  Maatwerktraining?

  Wist je dat we ons (geaccrediteerde) bij- en nascholingsaanbod ook binnen je organisatie kunnen organiseren? Of we ontwikkelen samen unieke maatwerkprogramma’s op basis van specifieke leerwensen en –doelen. We informeren je graag over de mogelijkheden. 

  Meer informatie over incompany

  (024) 361 61 63

  Startdata

  01 september 2024, 10:00
  Plaats
  Nijmegen
  Kosten
  € 21.236
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands
  01 januari 2025, 10:00
  Plaats
  Nijmegen
  Kosten
  € 21.236
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Opleiding
  Toelatingseisen
  Academisch denkniveau
  Studielast (ECTS)
  0
  Accreditatie
  BIG-register: Je mag de wettelijk beschermde beroepstitel van Orthopedagoog-Generalist voeren.
  Eindresultaat
  Diploma

  Contactinformatie

  Heb je een vraag over deze opleiding? Of twijfel je of dat deze opleiding bij jou past? Neem contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. 

  Opzet van de opleiding

  Het modulaire programma duurt 2 jaar en bestaat uit modules en projecten.

  1e fase (jaar 1)

  • Startconferentie
  • Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief
  • Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden
  • Ontwikkeling onder de loep
  • Interventies
  • Samenwerken en coachen
  • Praktijkonderzoeksproject
  • Ketenproject

  2e fase (jaar 2)

  • Project professionaliteit
  • Keuzemodules, zeven modules te kiezen uit onderstaande overzicht
   • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
   • Hechting en trauma 
   • Ouderbegeleiding in complexe gezinssituaties
   • Toegepaste gedragsanalyse en -therapie
   • Kindermishandeling en seksueel misbruik
   • Het jonge kind
   • Leren en individuele verschillen
   • Adolescentenfase
   • Middelengebruik en verslaving
   • Cultuursensitief werken
   • Complex gedrag bij mensen met cognitieve en/of adaptieve beperkingen
   • Autismespectrumstoornissen (ASS)
   • Seksuele ontwikkeling

  Meer informatie?

  In de brochure vind je uitgebreide informatie over de inhoud en het programma van deze opleiding. We verwijzen je hiervoor door naar een externe website. 

  Vraag brochure aan

  Cover brochure Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG-ZON)

  Hoofdopleider Tijs Kleemans

  Tijs Kleemans is als hoofdopleider verbonden aan de opleiding tot Orthopedagoog-generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON), een samenwerking tussen de RadboudCSW en opleidingspartner RINO Zuid in Eindhoven. Daarnaast is hij universitair hoofddocent bij het opleidingsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Ook werkt hij als hoofddocent bij de postmaster opleiding tot Schoolpsycholoog van het RadboudCSW. Ten slotte voert hij als orthopedagoog/schoolpsycholoog werkzaamheden uit voor diverse scholen en schoolbesturen in Midden en Zuid-Nederland op het snijvlak van zorg en onderwijs. 

  Portret Tijs Kleemans
  Dr. Tijs Kleemans

  “De orthopedagoog-generalist staat voor maatwerk. Hij of zij is dé bruggenbouwer tussen de cliënt en diens systeem, bestaande uit ouders/verzorgers, begeleiders en ketenpartners“

  Portret Angelique Peters

  Hoofdopleider Angelique Peters

  Angelique Peters is orthopedagoog-generalist en systeemtherapeut. Zij werkt zelfstandig en is onder andere als consulent verbonden aan het CCE, trainer en supervisor bij diverse kleinere zorginstellingen en is hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog-generalist bij OG-ZON.

  Deelnemers kunnen zichzelf niet aanmelden voor een BIG-opleiding. De praktijkopleider draagt je voor. Meer weten over de aanmeldprocedure? 

  Aanmeldprocedure BIG-kandidaten  Aanmeldprocedure praktijkopleiders

  Kosten

  De kosten van deze opleiding voor de praktijkopleidingsinstelling zijn € 21.236,– vrijgesteld van BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

  Dit bedrag is inclusief: 

  • Inschrijf-, registratie- en administratiekosten.

  Het is mogelijk om gespreid te betalen. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. 

  Contact

  Vragen? Neem contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. Dan kunnen we samen bespreken of deze opleiding bij jou past.