Portret schoolpsycholoog op trap
Portret schoolpsycholoog op trap

Schoolpsycholoog

Ben jij afgestudeerd psycholoog of (ortho)pedagoog mét diagnostiekaantekening? En wil jij op alle niveaus bijdragen aan je school? Dan is de opleiding Schoolpsycholoog van de Radboud Universiteit iets voor jou.

  Algemeen

  Wat ga je leren?

  Deze tweejarige duale opleiding leidt op tot het beroep van schoolpsycholoog. Je werkterrein strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt je te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen organiseert de opleiding Schoolpsycholoog in samenwerking met RINO Amsterdam.

  Na afloop van deze opleiding:

  • Mag je jezelf Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP noemen;
  • Kun je je met je diploma inschrijven in het Kinder- en Jeugdregister NIP en in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
  • Beschik je over de kennis en de vaardigheden om individuele leerlingen direct te begeleiden, voor wat betreft signalering, diagnostiek, advisering, begeleiding en (kortdurende) behandeling;
  • Beschik je over de kennis en de vaardigheden om leerkrachten en schoolteams te adviseren en te begeleiden en om bovenschoolse zorgactiviteiten te initiëren en te implementeren;
  • Ben je in staat om het pedagogisch klimaat op je school te beïnvloeden, nieuwe leermethodes in te voeren en bijvoorbeeld een antipestbeleid op te stellen en schoolbreed te implementeren.

  Instroomeisen

  • Heb jij een universitaire studie orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie afgerond;
  • Beschik je over een diagnostische aantekening (NIP of NVO);
  • En ben je minimaal 24 uur per week werkzaam (bezoldigd) in een onderwijs- of onderwijszorginstelling

  Dan is de opleiding Schoolpsycholoog echt iets voor jou. 

  Maatwerktraining?

  Wist je dat we ons (geaccrediteerde) bij- en nascholingsaanbod ook binnen organisatie aanbieden? Of we ontwikkelen samen unieke maatwerkprogramma’s op basis van specifieke leerwensen en –doelen. We informeren je graag over de mogelijkheden. 

  Meer informatie over incompany

  (024) 361 61 63

  Startdatum

  26 augustus 2024
  Plaats
  Nijmegen
  Kosten
  € 20.450
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Kosten opleiding, lesgeld excl. literatuur en supervisie
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Opleiding
  Toelatingseisen
  Academisch denkniveau
  Accreditatie
  NIP: Je kan je na afronding van de opleiding inschrijven in het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  Eindresultaat
  Diploma

  Contactinformatie

  Heb je een vraag over deze opleiding? Of twijfel je of dat deze opleiding bij jou past? Neem contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. 

  Opzet van de opleiding

  De opleiding Schoolpsycholoog bestaat uit:

  • Cursorisch onderwijs (480 uur);
  • Praktijkwerkzaamheden (2790 uur);
  • Supervisie (90 uur);
  • Opdrachten (240 uur). 

  De opleiding Schoolpsycholoog omvat in totaal 3600 uur. Het programma van de opleiding is zo opgebouwd dat niveaus van het schoolsysteem en de totale activiteitencyclus van de schoolpsycholoog aan bod komen. Daarnaast dienen cursisten rekening te houden met het bestuderen van literatuur en cursusopdrachten. Gemiddeld zul je naast de cursusuren op locatie ongeveer 6 tot 8 uur per week aan voorbereiding en uitwerking besteden. De lesdag vindt plaats op maandagen van 13.45-20.30 uur met een pauze van 16.45-17.30 uur. Cursisten werken maximaal 32 uur en minimaal 24 uur per week in de praktijk. Het cursorisch deel van de opleiding wordt na twee jaar afgerond. Cursisten die 24 uur per week werken (deeltijders), ronden hun praktijkuren en daarmee hun studie na drie jaar af.

  Praktijkwerkzaamheden

  Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de praktijkplaatsen op scholen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs en bij onderwijsbegeleidingsdiensten. Je werkt hier in een team of samenwerkingsverband waar gekwalificeerde, postacademisch opgeleide psychologen en/of (ortho)pedagogen deel van uitmaken (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-Generalist, Gezondheidszorgpsycholoog BIG).

  Praktijkplaatsen

  De praktijkplaatsen bieden een brede en gevarieerde werkomgeving met:

  • Cliënten in verschillende leeftijdsfasen;
  • Diversiteit in problematiek (gedrag, werkhouding, leren);
  • Een breed scala aan activiteiten: van vroegtijdige onderkenning en probleemherkenning tot handelingsgerichte diagnostiek op verschillende niveaus (leerling, leraar en klas, ouders, school, samenwerkingsverband), preventie en interventie;
  • Variëteit van interventievormen (kortdurende behandeling, procesbegeleiding, consultatieve leerlingbegeleiding (CLB), advisering, coaching op uiteenlopende niveaus).

  Praktijkplaatsen bieden bovendien een leerklimaat waarin regelmatige supervisie en systematische evaluatie plaatsvindt en gewerkt wordt volgens de beroepscode van het NIP en/of NVO.

  Omvang

  In totaal moet het praktijkdeel van de opleiding 2790 uur beslaan; bij een werkweek van 32 uur duurt het praktijkdeel twee jaar, bij een kortere werkweek (minimaal 24 uur) evenredig langer.

  Supervisie

  Gedurende de gehele opleiding vindt supervisie plaats. Dit is in totaal 90 uur. Supervisie is gericht op het eigen leerproces en functioneren. Op reflecteren op eigen handelen, ethische dilemma's, omgaan met het spanningsveld tussen bijvoorbeeld wetenschap en praktijk, beroepscode en regelgeving of werk en privé. Een supervisor is afkomstig van een andere school, afdeling of instelling dan waar je werkt. Daarnaast dient er geen hierarchische relatie te bestaan tussen supervisor en supervisant. Een supervisor:

  • staat geregistreerd als Knder- en Jeugdpscholoog NIP/Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog;
  • heeft aantoonbare ervaring van tenminste 5 jaar in het Kinder- en Jeugddomein;
  • is gekwalificeerd als supervisor én ingeschreven in het supervisorenregister NIP;
  • onderschrijft de beroepsethiek voor psychologen en/of (ortho)pedagogen. 

  De opleiding schoolpsycholoog is door het NIP geaccrediteerd als opleidingsroute tot Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP. Dit betekent dat de supervisie wordt gegeven door minimaal twee verschillende in het supervisorenregister opgenomen supervisoren.

  Werkbegeleiding

  Een werkbegeleider heeft de rol om de ontwikkeling van jou tijdens de opleiding in het dagelijks werken te volgen en te begeleiden. Hij/zij is gesprekpartner en coach en dient dicht bij je op de werkvloer te werken. Bij voorkeur in dezelfde school/instelling. De werkbegeleiding omvat één uur per week (bij een 32-urige werkweek). Een werkbegeleider:

  • staat geregistreerd als Kinder- en Jeugdpscholoog NIP, Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog;
  • heeft aantoonbare ervaring van tenminste 5 jaar in het Kinder- en Jeugddomein;
  • is verbonden aan een praktijkinstellling op het gebied van de onderwijshulpverlening; 
  • onderschrijft de beroepsethiek voor psychologen en/of (ortho)pedagogen.

  Meer informatie?

  In de brochure vind je uitgebreide informatie over de inhoud en het programma van deze opleiding. 

  Vraag brochure aan

  Brochurecover beroepsopleiding Schoolpsycholoog

  Hoofdopleider dr. Helen Bakker

  Dr. Helen Bakker is hoofdopleider van de opleiding Schoolpsycholoog bij Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en RINO Amsterdam. Ze is Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP, Gezondheidszorgpsycholoog en als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Helen is oud-voorzitter van International School Psychology Association (ISPA) en lid van bestuur ESPLAT (2017-2019) en de Board of Educational Affairs van EFPA. 

  Portret Helen Bakker, hoofdopleider opleiding tot Schoolpsycholoog
  Dr. Helen Bakker

  De schoolpsycholoog werkt op het snijvlak van onderwijs en zorg. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met vragen op verschillende niveaus - leerling, ouders, leraar, groep, school, bovenschools: bijvoorbeeld binnen samenwerkingsverbanden of scholenstichtingen - en variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing. De schoolpsycholoog is al lang niet meer iemand die onderaan de trap in een kamertje zit en de hele dag kinderen test, maar iemand die op verschillende niveaus cruciale ondersteuning en advies bieden. Ieder school een schoolpsycholoog!

  Plaatsvervangend hoofdopleider Odeth Bloemberg

  Drs. Odeth Bloemberg is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Psycholoog SKJ, EMDR Practitioner. Zij is werkzaam als schoolpsycholoog bij De Onderwijsspecialisten. Daarnaast is zij secretaris bij International School Psychology Association (ISPA), en trainer en bestuurslid bij European School Psychology Centre for Training.

  Kosten

  De kosten van deze opleiding zijn voor 2024 vastgesteld op €20.450,– vrijgesteld van BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

  Dit bedrag is inclusief

  • Inschrijf-, registratie- en administratiekosten.

  Dit bedrag is exclusief

  • Naar schatting € 800,- literatuur (zelf aan te schaffen)
  • Voor supervisie moet je rekenen op 100 tot €130 per uur (er is 90 uur supervisie vereist)

  Betaling van het lesgeld kan in maandelijkse termijnen gedurende twee jaar. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. 

  Inschrijving

  Voor de opleiding Schoolpsycholoog gelden specifieke toelatingseisen. Bovendien dien je een aanmeldprocedure te volgen. Meer weten? 

  Aanmelding en toelating

  Mocht je twijfels hebben of dat deze opleiding bij je past, neem dan contact op met de opleidingscoördinator: radboudcsw [at] ru.nl (radboudcsw[at]ru[dot]nl) of tel. (024) 361 61 63. Dan kunnen we dit samen bespreken.