Incompany samenwerking EDUX op het gebied van (hoog)begaafdheid

Logo EDUX
Wat vandaag wordt besproken in de les over hoogbegaafdheid, kan morgen worden uitgeprobeerd op de scholen binnen de samenwerkingsverbanden.
Naam
EDUX

In 2021 hebben de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en Edux de handen ineengeslagen om regionale groepen studenten vanuit hun eigen samenwerkingsverband (PO en VO) op te leiden op het gebied van hoogbegaafdheid. Deze in-company trajecten brengen professionals uit regionale samenwerkingsverbanden bij elkaar om samen te werken aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Maar wat levert deze manier van samenwerken nu op volgens de betrokken studenten en samenwerkingsverbanden?

Waarom een samenwerking tussen Radboud International Training on High Ability (RITHA) en Edux?

De kracht van de samenwerking tussen RITHA en Edux ligt in de werkwijze van beide organisaties. De Radboud Universiteit heeft door middel van RITHA een innovatieve, blended, opleiding ontwikkeld die vanuit een wetenschappelijk insteek praktische ontwikkelingen in gang zet. Door de combinatie van een digitale leeromgeving waarin veel ruimte is voor onderlinge interactie en uitwisseling én het ‘live’ ontmoeten van elkaar tijdens seminars, ontstaat er een leergemeenschap waarin kennis en ervaring worden gedeeld en er een netwerk wordt opgebouwd niet alleen tijdens maar ook ná de opleiding.

Edux heeft in haar werkwijze het professionaliseren van de professional als speerpunt. Edux innoveert  vanuit een focus op talent, veranderen en ontwikkelen. Vanuit brede expertise op individueel, team- en organisatieniveau worden professionals via maatwerk in hun kracht gezet. Het begeleiden van een in-company traject sluit hier feilloos bij aan. 

Wat is de opbrengst volgens de studenten van de samenwerkingsverbanden?  

  • De in-company werkwijze zorgt ervoor dat er een concrete vertaalslag naar de praktijk kan worden gemaakt. Wat vandaag wordt besproken, kan morgen worden uitgeprobeerd op de scholen binnen de samenwerkingsverbanden;
  • Deze werkwijze heeft naast het opleiden van professionals ook een netwerkfunctie in de ontwikkeling van het onderwijsaanbod in de regio.
  • Door met elkaar in gesprek te gaan over regionale vraagstukken binnen het thema hoogbegaafdheid bouwen deelnemers aan
    een stevig netwerk van opgeleide professionals die inhoudelijk met elkaar kunnen blijven sparren; 
  • De gezamenlijk opgedane kennis en vaardigheden leiden tot een groter draagvlak binnen een organisatie waardoor er voor nieuwe initiatieven niet alleen draagvlak kan worden gecreëerd bij deelnemers aan de opleiding, maar ook bij andere professionals die zich hard maken om de vertaalslag en verbinding te maken naar de praktijk.

RITHA Practitioner

De regionale groepen studenten vanuit EDUX's samenwerkingsverband op International Training on High Ability (RITHA) van de Radboud Universiteit. 

Training hoogbegaafdheid (RITHA)