Onderwijszaal RadboudCSW met docent en studenten
Onderwijszaal RadboudCSW met docent en studenten

Opleidingen

Wil je leren hoe je op duurzame wijze bijdraagt aan een veerkrachtige samenleving? Binnen onze (BIG-)opleidingen leer je vanuit een sociaal wetenschappelijke bril naar de beroepsuitoefening en je werkveld kijken. We bieden volop ruimte voor individuele keuzes.

Onze visie op een leven lang ontwikkelen

Bij ons vind je geen geen one-size-fits-all onderwijs, maar onderwijs waarin je eigenaarschap hebt over je eigen leerproces. We gebruiken technologie om het onderwijs meer te personaliseren en af te stemmen op jouw voorkeuren en leerbehoefte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan keuzevrijheden, zoals het zelf bepalen waar en wanneer je leert, in welk tempo, in welke volgorde en hoe. Onze visie op leren kent 5 pijlers: 

1. Blended onderwijs

In ons onderwijs staan niet de klassikale bijeenkomsten, maar de leeractiviteiten centraal. Je werkt aan de leerdoelen door een reeks aan leeractiviteiten te doorlopen die afwisselend online en offline plaatsvinden, zowel synchroon als asynchroon. De diversiteit aan bronnen en middelen en de afwisseling tussen individuele (online) opdrachten en groepsactiviteiten biedt ruimte aan verschillende leerstijlen.

2. Praktijk als uitgangspunt

Jouw ervaringen in de praktijk zijn het uitgangspunt. In ons lesprogramma werk je vanuit actuele casussen, die aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de beroepspraktijk.

3. Koppeling wetenschap en praktijk

De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk is in al onze opleidingen essentieel. We werken altijd vanuit een wetenschappelijke basis. Onderzoek en theorie worden gekoppeld aan de beroepspraktijk. Vanuit de praktijk breng jij jouw vraagstukken in waarmee je in het dagelijks werk te maken krijgt. Zo leer je je impact in de praktijk te vergroten.

4. Actief leren

De nadruk ligt op actief leren, op verdiepen en begrijpen. Actieve werkvormen als discussie, praktische opdrachten, (zelf)reflectie en groepswerk stimuleren de koppeling van theorie aan eigen ervaringen. Je leert door de theorie actief te spiegelen aan je ervaringen in de praktijk. Er is in ons onderwijs veel ruimte voor vragen.

5. Gezamenlijk leren

Persoonlijker onderwijs betekent zeker niet solistisch! Onze leeromgeving is ingericht op gezamenlijk leren. Interactie tussen docent en studenten en studenten onderling is de kern van ons onderwijs. Door een goede mix tussen online en offline en formele en informele leeractiviteiten kun je deze interactie optimaal benutten.

Bekijk bij- en nascholing

Contact

Heb je belangstelling voor een van deze opleidingen? Heb je een vraag of wil je studieadvies? Wij helpen je graag verder! We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8.30 - 17.00 uur).

Onder ons aanbod vind je alle opleidingsinformatie en startdata van deze opleiding(en). Tevens vind je hier een link naar het formulier om je aan te melden voor de selectieprocedure.

+31 24 361 61 63