Twee zittende vrouwen praten samen
Twee zittende vrouwen praten samen

Gezondheidszorgopleidingen (BIG)

Jezelf ontwikkelen tot de zorgprofessional van de toekomst? Met de BIG-opleidingen van de Radboud Universiteit leiden we jou op met visie: we kijken vanuit een wetenschappelijke bril naar de beroepsuitoefening. Zo dragen we samen bij aan een een geestelijk gezonde én veerkrachtige samenleving.

Onze visie op gezondheidszorg

We leiden gedragswetenschappers op tot de BIG-geregistreerde professionals van de toekomst. Dat doen we met een helder doel: kritische, maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke professionals opleiden die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de zorg in onze samenleving. Professionals die zich inzetten voor het terugdringen van psychische problematiek en het bevorderen van gezondheid en maatschappelijke participatie van patiënten.

We stimuleren jou om adaptief en sensitief te handelen en hebben oog voor duurzaamheid, diversiteit en inclusie. En ook in onze visie op leren en opleiden staat de maatschappelijke opdracht centraal. Belangrijk daarbij is de voortdurende wisselwerking tussen wetenschap en praktijk, gefaciliteerd door de nauwe samenwerking tussen praktijkinstellingen en de Radboud universiteit binnen Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON).

BIG-registratie

Onze opleidingen passen binnen de kaders van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Deze wet waarborgt de kwaliteit van het beroep. Na het behalen van je diploma kun je je inschrijven in het BIG-register. Als BIG-geregistreerd professional kun je met deze opleiding in alle sectoren van de gezondheidszorg aan de slag. Lees meer over de wettelijke kaders en richtlijnen van de BIG-opleidingen

GZ-psycholoog

Met de opleiding tot GZ-psycholoog word je opgeleid tot een zelfstandig werkende generalistische professional in de psychologische hulpverlening. Uniek: vanuit de master Gezondheidszorgpsychologie (RU) kun je direct doorstromen.

Instromen vanuit een master

Orthopedagoog-Generalist

De orthopedagoog-generalist is, net als de gezondheidszorgpsycholoog een basisberoep. De opleiding tot Orthopedagoog-Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG-ZON) leidt je op tot verbinder tussen de verschillende actoren in een opvoedingscontext. 

Opleidingsinformatie OG-ZON

Specialistische BIG-opleidingen

Portret klinisch psycholoog op de trap

Specialisatie tot Klinisch Psycholoog (KP)

Ben jij GZ-psycholoog en wil je diagnostiek, behandeling, wetenschap en management daadwerkelijk in jouw manier van werken integreren? Of werk je daarnaast al als psychotherapeut of klinisch neuropsycholoog en wil jij je doorontwikkelen tot...

Portret psychotherapeut voor Maria Montessorigebouw

Psychotherapeut

Onze driejarige postmaster tot Psychotherapeut is toegankelijk voor geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die een door de VGCt-erkende cursus inleiding gedragstherapie hebben gevolgd. De vierjarige variant wordt niet door ons aangeboden.

Contact

Heb je belangstelling voor een van deze opleidingen? Heb je een vraag of wil je studieadvies? Wij helpen je graag verder! We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag (8.30 - 17.00 uur).

Onder ons aanbod vind je alle opleidingsinformatie en startdata van deze opleiding(en). Tevens vind je hier een link naar het formulier om je aan te melden voor de selectieprocedure.

+31 24 361 61 63