Lina Tedjoe over RITHA

Lina Tedjoe met kind
Ik begon onzeker, maar door de warme begeleiding vanuit het RITHA-team kreeg mijn zelfvertrouwen een flinke boost.
Naam
Lina Tedjoe
Huidige functie
Plusklasbegeleider

Lina Tedjoe twijfelde of ze met haar studieachtergrond de RITHA-opleiding aan zou kunnen, maar besloot toch de gok te wagen. Met succes!

"Ik ben opgegroeid in een middenstandsgezin. Op 20-jarige leeftijd begon ik als leerkracht op een basisschool in Suriname. Na twee jaren gewerkt te hebben ben ik vertrokken naar Nederland met de bedoeling om verder te gaan studeren. Aangezien de financiële middelen ontbraken, ben ik weer in het onderwijs gaan werken. Van klassenleerkracht naar remedial teacher en plusklasbegeleider. Aanvankelijk was ik van mening dat ik met mijn vooropleiding (HBO-master) het niveau van de RITHA niet zou aankunnen. Ik begon daarom onzeker, maar door de warme begeleiding vanuit de RITHA kreeg mijn zelfvertrouwen een flinke boost. Tijdens de specialisatiemodule ''We don't need no education'' door Jan Bransen ben ik mij bewust geworden van mijn diverse rollen als individu en de verwachtingen en verplichtingen die bij deze rollen horen. Ik heb geleerd mijn positieve kwaliteiten een naam te geven en deze op de juiste tijd en juiste plek in te zetten. Wat ik graag aan andere zou willen meegeven is: ''Ken jezelf!".

Naast dat de RITHA een hoop kennis op het gebied van hoogbegaafdheid en een groot netwerk heeft gebracht, heeft de RITHA ook de veerkracht vergoot en de handelingsverlegenheid weggenomen. Leerlingen krijgen de kans om onderwijs te ontvangen dat past bij hun mogelijkheden, leerkrachten ervaren minder handelingsverlegenheid en de school heeft voldoende expertise om beleid rondom de begeleiding van begaafde leerlingen vorm te geven."