Snježana Pejnović over RITHA

Snjezana Pejnovic
Mijn belangrijkste motivatie is om mijn kennis en vaardigheden, opgedaan door onderwijs, praktijk en persoonlijke ervaring, te delen met mensen die geïnteresseerd zijn in het werken met mensen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid.
Naam
Snježana Pejnović
Huidige functie
RITHA-docent, psycholoog en leider van Centre of Excellence for Communication, Varaždin County

Snježana Pejnović rondde niet alleen de opleiding tot RITHA Specialist af, maar is ook betrokken bij RITHA als docent.

"De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, het streven naar uitmuntendheid en de ontwikkeling van een creatieve manier van denken zijn al vele jaren belangrijke onderwerpen in mijn professionele en privéleven. Tijdens mijn werk bij het Centre of Excellence zag ik het belang van het ontwerpen van een goed en toepasbaar model voor de identificatie van potentieel begaafde leerlingen.

Persoonlijk en professioneel kan ik me goed inleven in de noodzaak om uitzonderlijke leerlingen zo snel mogelijk te herkennen en passende ondersteuning te bieden. Het ontwerpen van buitenschoolse programma's is ook iets dat me stimuleert om voorbeelden van goede programma's te onderzoeken. Ik vind het ook leuk om in de rol van docent te zitten, omdat ik op deze manier niet alleen kan bijdragen aan de kennisverwerving van studenten, maar hen ook kan ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De internationale dimensie is bijzonder interessant voor mij omdat het me de kans geeft om de overeenkomsten en verschillen in aanpak te zien die voortkomen uit verschillende culturen en omgevingsuitdagingen. Aangezien ik als psycholoog op een school werk, verrijkt het contact met RITHA-studenten en -docenten, ook uit andere beroepen en van andere onderwijsniveaus, mijn begrip van hoogbegaafdheid en de problemen en behoeften waarmee ze geconfronteerd worden. RITHA stimuleert studenten om kritisch na te denken over zowel theorie als praktijk met veel steun van docenten. 

Vanuit mijn ervaring ben ik erg blij dat ik kan zeggen dat het bij RITHA belangrijk is om studenten te zien als individuele personen met hun verschillende sterke punten, interesses en leerpad. Het programma is breed en kan studenten helpen om verschillende dingen te vinden op gebieden die hen interesseren. Wat ik wil doorgeven aan anderen is enthousiasme voor het ondersteunen en begrijpen van alle soorten leerlingen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid. Vanuit beide rollen als RITHA-student (ik heb de opleiding tot RITHA Specialist behaald) en -docent kan ik zeggen dat deel uitmaken van die leergemeenschap voor mij een wijze, moedige en op de een of andere manier positieve levensveranderende beslissing was. Het helpt me om veel vaardigheden te ontwikkelen (ook met taal) en kennis te vergroten. Ik heb nieuwe interessante mensen ontmoet en met sommigen van hen heb ik een hechte vriendschap ontwikkeld."