Maria Montessorigebouw
Maria Montessorigebouw

Over RadboudCSW

De wereld verandert voortdurend en dat heeft een directe invloed op de manier waarop we werken en samenwerken in organisaties, in de spreekkamer of in de klas. Daarom is het voor elke professional van belang om zich te blijven ontwikkelen. Een leven lang. RadboudCSW creëert een krachtige en inspirerende leeromgeving door kennis vanuit de sociale wetenschappen en praktijkervaring te combineren.

De Radboud Universiteit wil opleiden met impact en daarmee een bijdrage leveren aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat gebeurt niet alleen in het bachelor- en masteronderwijs, maar ook in het onderwijs voor professionals. RadboudCSW is het instituut voor post-initieel onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Radboud Universiteit en de Stichting Psychologische vervolgopleidingen Nijmegen (SPON), een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en praktijkinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, namens welke we drie BIG-opleidingen (tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut) uitvoeren. 

Onze missie en visie 

Het is de missie van RadboudCSW om bij te dragen aan de ontwikkeling van professionals in verschillende stadia van hun werkzame leven: als startende, jonge professional, als ervaren medewerker en als doorgewinterde expert. Dat doen we door praktijk en wetenschap te verbinden. Daarbij laten we ons leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen. Kortom: we ontwikkelen leerprogramma’s die geworteld zijn in wetenschappelijke kennis, samen met de praktijk en gericht op maatschappelijke uitdagingen en de ontwikkelwensen van professionals. De directe toepassing van kennis in en feedback uit de praktijk levert weer input voor academische reflectie.  

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

RadboudCSW wil met een gezonde organisatie onderwijs van kwaliteit verzorgen voor professionals die de ambitie hebben om gedurende hun loopbaan te blijven bijdragen aan betere zorg, beter onderwijs en een betere wereld. We onderschrijven daarbij de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waarmee wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis in samenhang worden aangepakt. We willen met onze opleidingen een verschil maken en ons inzetten voor een eerlijke, duurzame en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin we niemand uitsluiten en waarin we ons niet neerleggen bij een tweedeling tussen degenen die slagen en degenen die moeten afhaken, tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’.  

Internationaal én verbonden met de regio

Onze opleidingen krijgen vorm in nauwe samenwerking met het werkveld. Gepositioneerd in en verbonden met de regio, opereren we nationaal en internationaal. Postacademisch onderwijs in de visie van RadboudCSW is intensief, interactief en kleinschalig. We hebben veel aandacht voor het persoonlijk opleidingstraject van de student en gebruiken hiervoor individuele opleidingsplannen die zorgvuldig gevolgd worden. We bieden een open en stimulerend leer- en werkklimaat, waarbij er ruimte is voor het eigen leerproces en waarbij mensen fouten mogen maken. Er is veel aandacht voor het leren in de praktijkcontext van zorg en onderwijs, maar ook andere sectoren en de samenleving in brede zin. We hechten aan autonomie en eigen verantwoordelijkheid, zowel van onze studenten als van onze medewerkers.  

Meld je aan voor de RadboudCSW nieuwsbrief