BIG Examencommissie

De examencommissie BIG is het orgaan dat controleert en vaststelt of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden die de opleiding stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden en het diploma in ontvangst te kunnen nemen. Daarnaast ziet de examencommissie erop toe dat de kwaliteit van toetsing is geborgd. 

De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • dr. Gero Lange voorzitter
  • drs. Joukje Oosterman 
  • drs. Alice Vegter
  • dr. Esther Allart
  • Vacature

Ambtelijk secretaris van de commissie is drs. Meike Windhorst.

De examencommissie is per mail bereikbaar via examencommissie.big [at] ru.nl (examencommissie[dot]big[at]ru[dot]nl) 

Voor info rondom procedure en format voor indienen van een bezwaarschrift, klik hier.

Contact

Maria Montessori 

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram

(024) 361 61 63