Jan Derksen en Simon Peters

Prof. dr. Jan Derksen en Simon Peters over 'hoe word ik een betere therapeut?'

We hebben allemaal wel vragen waar we mee worstelen, maar waarop geen pasklaar antwoord bestaat. In deze podcast gaat (dan nog) piog Simon Peters samen met prof. dr. Jan Derksen op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe word ik een betere therapeut?

Vijf redenen om deze podcast te luisteren: 

1)  Samen zoeken ze naar antwoorden op een urgente vraag.

Wat is een goede therapeut anno 2019 eigenlijk? Binnen de zorg lijkt de behandeling steeds meer te verschuiven naar kortdurende, evidence-based behandelingen die steeds meer gericht zijn op klachtreductie. Word piog Simon Peters binnen de huidige gz-opleiding eigenlijk nog wel opgeleid tot therapeut? Jan Derksen: 'Ik ben in de jaren tachtig opgeleid tot klassiek psychoanalyticus. (...) Voor mij is psychotherapie een therapie waarbij je iemand helpt beter te worden door naar binnen te kijken (...) de aandacht naar de psychologische binnenwereld te richten en van daaruit symptomen te overwinnen. Psychotherapie is procesgericht. Gelukkig bestaat deze variant van behandeling nog in de ggz, maar hij is wel veel zeldzamer geworden.'

2)  Ze bevinden zich in een andere levensfase.

Simon Peters is pas 23 maar staat al aan het begin van zijn carriere: dankzij Plan Connectie is hij dit jaar gestart met de postacademische opleiding tot gz-psycholoog. Prof. dr. Jan Derksen, daarentegen, ging onlangs met pensioen bij de afdeling Klinische Psychologie van de Radboud Universiteit. Volgens Derksen kun je juist na je pensioen een cruciale impuls geven aan het beroepsprofiel van de psychotherapeut:  'Lees vooral de boeken van hoogleraren die zowel actief zijn geweest in de wetenschap als in de praktijk, nádat ze met emeritaat zijn gegaan. Dan zijn ze los van belangen (..), van subsidies, (..) en niet meer bang om de waarheid te spreken. De boeken die zij dan schrijven zijn juwelen.'

3) Ze zijn van een andere generatie.

Over de generatie van Simon Peters (geboren tussen 1980 en 2000) schreef Derksen eens: 'Ze zijn meer dan goed voor hen was uit de wind gehouden, beschermd tegen tegenslag en frustratie. (...) Ze leerden geen regels in het omgaan met sociale media, ze gingen toenemend leven in wat we het frontoffice kunnen noemen, de buitenkant, de sociaal wenselijke opsmuk waarin alles wordt geliket. Hun backoffice - de diepere emoties, de authentieke belevingen - bleef onderontwikkeld.' Tegelijkertijd meent Peters dat zijn oudere collega's soms de wereld van social media en likes niet goed lijken te begrijpen. Het levert een boeiend gesprek op over generatieverschillen. 

4) Ze schuwen de controverse niet.

Zo meent Derksen: 'Mijn klinische impressie van de huidige psychotherapeut is dat ze als populatie te neurotisch, te angstig zijn. Ze hebben een laag gevoel van eigenwaarde en een deel is te mild-autistisch. (...) Het ideaal is juist een stoere psychotherapeut, die iemand direct in z'n nekvel kan pakken. (..) Je bent als een chirurg die direct in het gezwel snijdt, die weet waar ie zijn moet. ' 

5) Ze laten een persoonlijke kant van zichzelf zien.

Van wereldreis tot liefdesrelatie en van een roman van Adriaan van Dis tot de liefdesliedjes van Phil Collins: in deze podcast met prof. dr. Jan Derksen komt het allemaal voorbij. 

Geschreven door