Lokale regelingen Radboud Universiteit
Lokale regelingen Radboud Universiteit

Start gecombineerde KP-PT groepen vanaf januari 2024 bij SPON in Nijmegen

Vooruitlopend op het geïntegreerde specialisme Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut (KP-PT) worden per 1 januari 2024 bij SPON in Nijmegen de opleidingsgroepen KP en PT gecombineerd. De opleidelingen worden bij de start in januari evenredig verdeeld over twee lesgroepen. Vaste lesdag voor deze groepen, dus ook voor deelnemers van PT, wordt de vrijdag; daarnaast volgen zij specifieke PT-modules en keuzemodules op de woensdag en de donderdag. Lopende opleidingsgroepen KP en PT staan los van deze gecombineerde groep.

De hoofdopleiders van de KP en de PT-opleidingen van SPON, prof. dr. Jos Egger en prof. dr. mr. Elisa van Ee, hebben in nauwe afstemming met alle hoofddocenten van beide opleidingen de afgelopen weken een plan gemaakt voor het combineren van de opleidingsgroepen KP2024 en PT2024. Ondanks het geringe aantal PT-opleidingsplaatsen is het zo toch mogelijk dat een laatste groep PT-ers in Nijmegen kan worden opgeleid. Hierbij is het streven om de huidige karakteristieken van de PT-opleiding te waarborgen, waarbij we het ook als een kans zien om deze laatste groep PT-ers extra toe te rusten voor de overgangsregeling naar het specialisme KP-PT. 

Wat houdt dit plan concreet in?

Start van de opleiding

  • Opleidelingen KP en PT worden evenredig verdeeld over 2 lesgroepen: A en B met start in januari;
  • De startconferentie, de modules over behandelingen in KP en module indicatiestelling in KP volgen de opleidelingen samen; voor een aantal specifieke PT-modules schuiven de opleidelingen PT aan bij eerdere jaargroepen PT. De slotconferentie PT wordt apart van KP georganiseerd.

Verantwoordelijkheden en beoordeling binnen de opleidingen

  • De opleidelingen PT en KP blijven als voorheen onder de respectievelijke verantwoordelijkheid van de hoofdopleiders prof. dr. mr. Elisa van Ee en  prof. dr. Jos Egger vallen;
  • Praktijkonderwijs en beoordeling en monitoring deelnemers KP en PT blijft ongewijzigd en ligt bij de eigen hoofdopleider en coördinator. 

Planning en duur van de opleiding

  • Vaste lesdag wordt de vrijdag; keuzemodules en de PT-modules die met eerdere jaargroepen worden gevolgd vinden plaats op de woensdag of de donderdag;
  • Opleidelingen PT kunnen als voorheen in 3 jaar hun opleiding afronden, voor de opleidelingen KP blijft dit 4 jaar;
  • Opleidelingen PT kunnen desgewenst (en met akkoord van hun praktijkopleider) toelating vragen om tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan KP-modules en hiervoor een door de hoofdopleider KP afgegeven verklaring te krijgen; e.e.a. met het oog op de overgangsregeling KP-PT. Let op! In dat geval zal de opleiding PT de termijn van 3 jaar mogelijk overschrijden.

Hoe gaat het nu verder?

De voordracht van kandidaten KP-PT wordt gedaan bij de eigen hoofdopleider, die ook verantwoordelijk is voor de toelating van de kandidaten.

De komende periode gaan de hoofdopleiders met de hoofddocenten en de opleidingscommissies KP en PT deze combinatiegroep verder voorbereiden. Achter de schermen zullen de coördinatoren KP en PT met de medewerkers opleidingszaken het lesrooster voor het aankomende jaar gaan maken. Het lesrooster zal naar verwachting in oktober worden gepubliceerd.

Op gezette tijden zullen de hoofdopleiders de praktijkopleiders en -instellingen informeren via berichten, nieuwsbrieven en overleggen. Voor vragen of opmerkingen staan de vaste opleidingscoördinatoren KP en PT u ook altijd graag te woord. 

Contactinformatie

Heeft u vragen over dit combinatieproject, neem dan gerust contact op met projectleider drs. Sanne Weller. Houdt daarnaast ook onze website in de gaten voor het laatste nieuws.