Samenwerking SPON RadboudCSW

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen organiseert BIG-opleidingen. Deze opleidingen vallen onder de verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en een stichting van praktijkinstellingen (SPON).

De Nijmeegse BIG-opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog worden door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en een stichting van praktijkinstellingen. Met ingang van maart 2015 is dit samenwerkingsverband geformaliseerd in de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON).  

Met de oprichting van de SPON is een duidelijke bestuurlijke structuur gecreëerd die past bij de plaats die de BIG-opleidingen innemen binnen de Radboud Universiteit en het praktijkveld. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van de erkenning van deze opleidingen. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 leden namens de Radboud Universiteit en 3 leden namens de praktijkinstellingen: 

Het bestuur van SPON heeft drie adviserende leden:

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris:

Voor vragen neemt u contact op met het SPON [at] ru.nl (subject: Contact%20met%20SPON-bestuur) (SPON-bestuur)

Indien u een klacht heeft over SPON kunt u contact opnemen met klachtenregelingspon [at] ru.nl (klachtenregelingspon[at]ru[dot]nl)

Bekijk de klachtenregeling

Meerjarenvisie SPON 2023-2028

Meerjarenbeleidsvisie_SPON.pdf

Meerjarenvisie SPON (RadboudCSW) 2023-2028