Klachtenregeling RadboudCSW

Dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening vinden we erg belangrijk. Maar waar mensen werken, worden soms ook fouten gemaakt. Laat het ons weten als u ontevreden bent.

Meestal lukt het ook er samen uit te komen, als je de klacht concreet en constructief formuleert. Dan kun je ‘minnelijk schikken’. De vereiste van minnelijk schikken geldt niet bij klachten over ongewenst gedrag. In dit geval kan je terecht bij de vertrouwenspersoon studenten van de Radboud Universiteit.

Een klacht indienen of bezwaar maken

Lukt het echt niet om er samen uit te komen? Dan kun je of een klacht indienen of bezwaar maken. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een situatie. Een bezwaar is een protest tegen een formeel besluit, zoals een cijfer.

Een individuele klacht

Richt je dan tot het loket Rechtsbescherming Studenten (voorheen: Centraal Klachtenloket) van de Radboud Universiteit en vul het klachtenformulier in. De juridische afdeling zorgt ervoor dat je klacht door de opleiding (in dit geval de onderwijsdirecteur van het RadboudCSW) in behandeling wordt genomen en dat jij hoort hoe dat in zijn werk zal gaan. Anonieme klachten neemt men niet in behandeling.

Loket Rechtsbescherming Studenten

Gezamenlijke klacht

Als veel studenten dezelfde klacht hebben over een bepaald opleidingsonderdeel, dan kun je deze ook gezamenlijk indienen. Het loont de moeite om klachten over onderwijs aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissie van jouw opleiding, waarin ook studenten zitting hebben.

Bezwaar maken tegen een beoordeling / cijfer voor een cursus

Voor bezwaren die gaan over een onderdeel van een opleiding verwijzen we naar de betreffende opleidings- en examenregelingen. Hier staat beschreven voor jouw opleiding welke stappen je kan nemen om bezwaar te maken.

Bezwaar maken tegen anderssoortige besluiten

In de brief waarin een besluit aan jou wordt meegedeeld, wordt veelal meteen uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Na een beslissing over een bezwaar is vaak ook nog een beroep mogelijk bij een hogere instantie. Houd ook hierbij de bezwaartermijnen in de gaten.