BIG opleidingskandidaat voordragen

Uiterlijke aanmelddata

Bij het voordragen van kandidaten voor de BIG-opleidingen hanteren we uiterlijke aanmelddata. In principe dient voordracht zo spoedig mogelijk te gebeuren. Als een opleiding over minder dan drie maanden start, kunt u geen kandidaten meer voordragen voor deze opleidingsgroep. Voor het voordragen van kandidaten kunt u de volgende deadlines aanhouden: 

  • Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog: start in januari: vóór 15 oktober / start in september: vóór 15 mei
  • Opleiding tot Psychotherapeut: start in januari: vóór 15 oktober
  • Opleiding tot Klinisch Psycholoog: start in januari: vóór 15 oktober

Aanmeldprocedure

U draagt een kandidaat namens uw praktijkopleidingsinstelling voor via onderstaand formulier. In geval van een samenwerkingsverband van instellingen dient de leidende instelling de voordracht te doen. Geef de informatie van alle samenwerkende instellingen; kies dan voor 'instelling toevoegen'.

Uw praktijkinstelling draagt aan de hoofdopleider een kandidaat voor door middel van onderstaand formulier. Wij nodigen uw kandidaat vervolgens uit voor een toetsend gesprek met de hoofdopleider. De hoofdopleider besluit over toelating tot de opleiding.

Voor het invullen van onderstaand formulier, wordt u tijdelijk doorverwezen naar onze oude website.

Kandidaat voordragen

Voor de opleiding tot Klinisch psycholoog en Psychotherapeut dient de kandidaat zichzelf ook nog aan te melden bij het RadboudCSW door invulling van een aanmeldformulier. Deze stap vindt u kandidaat terug in de aanmeldprocedure voor BIG-kandidaten

Contact

Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Lisan Lensen via opleidingsplaatsrcsw [at] ru.nl (opleidingsplaatsrcsw[at]ru[dot]nl) Voor overige vragen zijn wij op onderstaande wijze bereikbaar.


 

(024) 361 61 63

Contactpersoon