Erkenning of hervisitatie aanvragen

Wilt u opleiden voor een BIG-beroep? Dat kan alleen als uw instelling of samenwerkingsverband van instellingen voldoet aan de landelijke erkenningseisen voor dat beroep en wanneer u erkenning als praktijkopleidingsinstelling heeft. Voor het behouden van de erkenning worden alle erkende praktijkinstellingen minimaal eens per vijf jaar gehervisiteerd

Erkenningsprocedure OG-ZON

De erkenningsprocedure voor een opleidingsplaats voor de Opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG ZON) verloopt via een externe website.

Naar de erkenningsprocedure

Erkenningsprocedures GZ, PT of KP

Om erkenning aan te vragen voor de opleidingen Gezondheidszorgpsycholoog (GZ), Psychotherapeut (PT) of Klinisch Psycholoog (KP) doorloopt u de erkenningsprocedure in de landelijke digitale visitatieapplicatie van vLOGO. 

Als u al een account heeft kunt u direct een nieuwe aanvraag starten. Als u nog geen account heeft dient u eerst accountaanvraag te doen. Geef dan aan dat u een account wil aanvragen om een nieuwe erkenningsaanvraag te doen. 

Naar de visitatieapplicatie

Kosten erkenningsvisitatie

Conform landelijke afspraken brengen wij de kosten voor erkenningsvisitatie in rekening bij de praktijkinstelling. De kosten voor een erkenningsvisitatie bedragen €600,-.

Hervisitatie aanvragen

Sinds 1 oktober 2015 erkent de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGZPt de praktijkopleidingsinstellingen voor de psychologische Wet BIG-opleidingen. De opleidingsinstellingen oefenen het inhoudelijk toezicht uit op de praktijkopleidingsinstellingen.Voor het behouden van de erkenning worden alle erkende praktijkinstellingen minimaal eens per vijf jaar gehervisiteerd. Doel van deze visitatie is om na te gaan of een praktijkinstelling nog steeds voldoet aan de landelijke opleidingseisen, zorgdraagt voor een goede opleidingsorganisatie en opleidingsklimaat. Bij een positieve uitkomst en advies aan de CRT wordt de erkenning verlengd; bij een negatieve uitkomst of advies kan de erkenning worden ingetrokken. 

Conform landelijke afspraken binnen de vereniging van opleidingsinstellingen (vLOGO) brengen wij de kosten voor deze visitaties in rekening bij de praktijkinstelling. 

U vraagt hervisitatie aan door een e-mail te sturen: opleidingsplaatsrcsw [at] ru.nl (opleidingsplaatsrcsw[at]ru[dot]nl) U kunt ook telefonisch contact opnemen met Simone Giesbers of Lisan Lensen via (024) 361 61 63. 

Tarieven

Voor visitaties gelden de volgende tarieven:

Opleiding   deelnemers in opleidingTarief
Praktijkvisitatie 1 opleiding ≤ 4 deelnemers€ 1.950,00
Praktijkvisitatie 1 opleiding> 4 deelnemers€ 2.500,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen ≤ 4 deelnemers € 2.700,00
Praktijkvisitatie 2 opleidingen > 4 deelnemers € 4.000,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen ≤ 4 deelnemers € 4.700,00
Praktijkvisitatie 3 opleidingen > 4 deelnemers € 5.500,00
Praktijkvisitatie 4 opleidingen  € 6.000,00

Vragen over erkenning?

Neem contact met: 

  • Nina Greijdanus voor vragen over de opleiding Gezondheidszorg psycholoog (GZ)
  • Sanne Weller voor vragen over de Opleiding tot Klinisch Psycholoog (KP)
  • Danny Bouwman voor vragen over de opleiding Psychotherapeut (PT) 

Meer informatie over erkenningseisen of hervisitatie?

Neem dan contact op met Lisan Lensen via:

(024) 361 61 63