Taken en verantwoordelijkheden BIG Praktijkopleiders

Onder begeleiding van betrokken en ervaren collega's in de praktijkinstelling leert uw medewerker de kneepjes van het vak. Een door de RadboudCSW hoofdopleider erkende praktijkopleider is verantwoordelijk voor de organisatie van het praktijkonderwijs. De werkbegeleider, supervisor en praktijkopleider verdelen onderling deze taak.

Praktijkopleider, supervisor en werkbegeleider

Tijdens de BIG-opleiding wordt de kandidaat begeleid door een praktijkopleider: een ervaren en geregistreerd GZ-psycholoog. De praktijkopleider begeleidt ook de supervisie voor de deelnemer. Deze neemt minimaal 90 uur (= 90 sessies) van de werktijd in beslag. Supervisie vindt plaats door de hoofdopleider erkende supervisor. De werkbegeleider draagt zorg voor de dagelijks steun van de kandidaat tijdens tussentijds overleg. De praktijkopleider en de werkbegeleider zijn ervaren collega’s die vanuit de praktijkopleider gedelegeerde verantwoordelijkheid dragen voor de cliënten/patiënten die de deelnemer ziet. 

Hoe de taken tussen de werkbegeleider, supervisor en praktijkopleider zijn verdeeld wordt in onderstaande animatiefilmpjes verhelderd.

Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben je door de hoofdopleider gedelegeerd verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van de praktijkopleiding binnen uw praktijkinstelling

Supervisor

Als supervisor ben je een expert op het gebied van behandeling, diagnostiek, wetenschappelijke vorming en innovatie of management. Het is jouw taak de technische en methodische bekwaamheid en het persoonlijke leerproces van de deelnemer te begeleiden.

Werkbegeleider

Als werkbegeleider begeleid je de deelnemer op de werkvloer in de dagelijkse praktijk. Je ziet erop toe dat de aard van de werkzaamheden overeenstemt met de bekwaamheden van de deelnemer, en dat deze kwalitatief goede zorg verleent.

Dispensatie

Aan de rol voor praktijkopleiders, werkbegeleiders, supervisoren en leertherapeuten zijn eisen verbonden. In het geval een begeleider niet voldoet kan door de P-opleider of praktijkopleider dispensatie aangevraagd worden

Vragen over taken en verantwoordelijkheden?