Aquatische ecologie
Aquatische ecologie

Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences

Het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES) doet wereldwijd toonaangevend onderzoek om de reactie van de natuurlijke omgeving op menselijke impact te begrijpen. Met deze kennis draagt het instituut bij aan het beperken van de achteruitgang van ecosystemen en het vinden van oplossingen om de natuurlijke omgeving te herstellen.

Highlights

Fabrieken die CO2 uitstoten

Klimaatraad adviseert overheid: Handel doortastend en met beleid op CO2-verwijdering om klimaatdoelen te halen

Er is actief overheidsingrijpen nodig om CO2-verwijdering uit de atmosfeer voor elkaar te krijgen. Dat adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), waarvan Radboud Universiteit-onderzoeker Heleen de Coninck plaatsvervangend voorzitter is.

Scholekster op een kwelder

Stijgende zeespiegel nu al gevaarlijk voor kustvogels zoals de scholekster

Door de stijgende zeespiegel zal het aantal scholeksters op drie Waddeneilanden de komende 100 jaar met 56 tot 79 procent extra afnemen. Dat blijkt uit onderzoek van de James Cook University in Australië en de Radboud Universiteit.

Het onderzoeksschip

Middernachtzon op Spitsbergen: op expeditie naar fytoplankton

Op 5 juli vertrekken zullen vijf wetenschappers van de Radboud Universiteit onder leiding van Wytze Lenstra monsters nemen van de zeebodem en de waterkolom in één van de fjorden van Spitsbergen.

Bezoekadres

Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences is te vinden in het Huygensgebouw in Nijmegen.

Heyendaalseweg 135
6525 AJ Nijmegen

Contact

Neem contact op met het onderzoeksinstituut via het RIBES office. Of volg ons op Twitter/X, Mastodon, Bluesky en LinkedIn.

Organisatieonderdeel