Radboud Institute for Culture & History

Het Radboud Institute for Culture & History is een onderzoeksinstituut dat zich richt op het begrijpen van de complexiteit op het heden en verleden van Europa in een veranderende wereld. Wij onderzoeken hoe teksten, ideeën en culturele objecten door tijd en plaats migreren en onderzoeken hun rol in nieuwe contexten, bijvoorbeeld bij het in stand houden of verstoren van ongelijkheden of door het aanreiken van instrumenten en strategieën om ermee om te gaan.

Deze pagina is alleen beschikbaar in het Engels. Bezoek de Engelse pagina voor meer informatie over het Centre for Language Studies.