Inhoud en voorbeeldvragen RATEr

De Radboud Academic Test of English (RATEr) bestaat uit vier onderdelen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Hier vind je meer informatie en voorbeeldvragen voor ieder onderdeel.

Leesvaardigheid

Toetsduur: maximaal 90 minuten
Dit onderdeel bestaat uit rond de 40 meerkeuzevragen over authentieke wetenschappelijke en populairwetenschappelijke teksten, verdeeld over 3 onderdelen:

 • Begripsvragen over korte artikelen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaald standpunt innemen.
 • Begripsvragen over langere (populair) wetenschappelijke artikelen.
 • Een korte (semi)wetenschappelijke gatentekst waaruit een aantal woorden zijn weggelaten die middels meerkeuze-items worden bevraagd.

Schrijfvaardigheid

Toetsduur: maximaal 80 minuten
Deze toets bevat 5 schrijfopdrachten. De schrijfopdrachten sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van studenten. Voorbeelden van schrijfopdrachten zijn:

 • een verslag schrijven op basis van aangeleverde gegevens;
 • een onderbouwde mening geven over een bepaald onderwerp;
 • een formele of informele e-mail schrijven.

Na afloop van de afname worden de examens door getrainde beoordelaars gescoord op basis van een gedetailleerd beoordelingsmodel waarbij punten worden toegekend voor inhoud, structuur, coherentie, grammatica, woordenschat, en spelling en interpunctie.

Spreekvaardigheid

Toetsduur: maximaal 20 minuten
Deze toets bevat 10 spreekopdrachten. De spreekopdrachten sluiten aan bij de dagelijkse praktijk van studenten. Voorbeelden van spreekopdrachten zijn:

 • het beschrijven en toelichten van een tabel of grafiek;
 • het beschrijven van studievoortgang aan een studiebegeleider;
 • een mening geven en daarvoor argumenten noemen.

Kandidaten horen de opdrachten en lezen mee op het scherm. Elke opdracht begint met een situatiebeschrijving, een vraag en ondersteunend visueel materiaal. Na elke opdracht volgt een geluidssignaal en dan spreken de kandidaten hun antwoord in.

Getrainde beoordelaars scoren de antwoorden op basis van een gedetailleerd beoordelingsmodel waarbij punten worden toegekend voor inhoud, grammatica, woordenschat, coherentie, spreektempo en uitspraak.

Luistervaardigheid

Toetsduur: ongeveer 50 minuten
Deze toets bevat ongeveer 40 vragen, verdeeld over 3 onderdelen:

 • meerkeuzevragen over (semi-)wetenschappelijke voordrachten,  interviews en conversaties,
 • samenvatting van (semi-)wetenschappelijke voordrachten waaruit een aantal woorden is weggelaten en
 • een letterlijk transcript  van een tekst waar ontbrekende woorden moeten worden ingevuld.

Bekijk de voorbeeldvragen

RATEr practice tasks

Vragen?

Wil je meer weten over de afname on campus? Neem dan contact op met het Service Centre van Radboud in'to Languages:
T: +31 24 361 21 59  |  Einfo [at] into.ru.nl (info[at]into[dot]ru[dot]nl)

Wil je meer weten over de afname online at home? Neem dan contact op met het Service Centre van Wageningen in’to Languages:
T: +31 317 482552  |   Einto [at] wur.nl (into[at]wur[dot]nl)