Toetsen colloquium doctum

Met het colloquium doctum kun je toegelaten worden tot een universitaire bacheloropleiding, wanneer je 21 jaar of ouder bent en niet over het vereiste diploma beschikt voor de opleiding van je keuze. 

Radboud in’to Languages verzorgt de toetsen Nederlands en Engels voor het colloquium doctum. Welke toetsen je moet behalen voor toelating, is afhankelijk van de opleiding die je wil gaan doen en je vooropleiding.

Colloquium doctum aanvragen

Het colloquium doctum aanvragen kan niet via Radboud in'to Languages. Als je wilt deelnemen aan een colloquium doctum, moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Bestuur. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de studieadviseur van de opleiding

Aanmelden

Nadat je het colloquium doctum hebt aangevraagd bij het College van Bestuur, kun je je bij ons aanmelden voor de toetsen Engels en/of Nederlands. Dit gebeurt niet automatisch. 

  • Meld je aan door een mail te sturen naar ons Service Centre: info [at] into.ru.nl (info[at]into[dot]ru[dot]nl). Vermeld hierin duidelijk om welke toetsen het gaat. 
  • Je aanmelding wordt definitief, zodra je kunt aantonen dat je een of meer toetsen opgelegd hebt gekregen door je gekozen opleiding. Daarvoor dien je onderstaand toestemmingsformulier mee te sturen, ingevuld door de studieadviseur.

Download het toestemmingsformulier

Vervolgprocedure

Zodra de uitslag bekend is, geven wij deze door aan jou en de door jouw gekozen opleiding. Als je geslaagd bent voor de toetsen die aan jou zijn opgelegd, zal je opleiding dit doorgeven aan het College van Bestuur. Van het College van Bestuur ontvang je vervolgens een toelatingsbeschikking, die je toegang geeft tot de propedeuse van de opleiding.

Contactinformatie

Heb je een vraag over de colloquium doctum toetsen Nederlands of Engels? Neem dan contact op met Bram de Jong: bram.dejong [at] ru.nl.

Contactafdeling

Contactpersoon