Groep cursisten staand in een klaslokaal
Groep cursisten staand in een klaslokaal

Duale opleiding tot docent NT2

Wil je graag Nederlandse les kunnen geven aan anderstaligen? Tijdens de duale opleiding tot docent NT2 leer je professioneel lesgeven aan anderstaligen met verschillende startniveaus. Het fijne van deze opleiding is dat je wat je leert ook meteen in de praktijk kunt toepassen.

  Algemeen

  De 3 onderdelen van de Duale opleiding tot docent NT2

  De opleiding bestaat uit 3 onderdelen. 
  1. Portfolio 
  2. Plenaire bijeenkomsten 
  3. Praktijkdeel

  Competenties

  De inhoud van de cursus is gebaseerd op:

  • Competentieprofiel SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor de algemene didactische vaardigheden
  • Competentieprofiel BVNT2 (Beroepsvereniging Nederlands als Tweede Taal) voor de specifieke didactische vaardigheden voor taalonderwijs en voor het lesgeven aan anderstaligen: A- en B-competenties, (C-competenties: n.v.t.)

  Doelgroep

  Werk je op dit moment als (vrijwillig) klassenassistent en wil je de stap maken naar de functie van NT2-docent? Heb je sinds kort een (betaalde) functie als NT2-docent en wil je je laten certificeren? Of wil je een stage als NT2-docent combineren met een opleidingstraject? Dan is deze opleiding ideaal.

  Certificaat

  Je wordt opgeleid tot een BVNT2-gecertificeerde docent. Je ontvangt een certificaat wanneer je hebt voldaan aan:

  • Aanwezigheidsplicht van 80%;
  • Een door de opleiding goedgekeurd portfolio;
  • Een goed beoordeeld eindgesprek;
  • Voldoende beoordeling door je stagebegeleider;
  • Voldoende stage-uren.

  Ben je al een aantal jaren als docent werkzaam in het NT2-onderwijs? Maak dan gebruik van de EVC-procedure. Dit kan als je nascholing & training hebt gevolgd en hiermee je vakbekwaamheid kunt aantonen.

  Wat anderen over onze trainingen zeggen

  Elke keer kreeg ik een les die ‘stond’. Die me nieuwe inzichten bood.
  Ernie Kuijer voor een boekenkast
  Ernie Kuijer NT2-docent Het verhaal van Ernie

  Startdata

  17 september 2024, 18:00
  Deze groep is vol. Inschrijven op wachtlijst mogelijk. De bijeenkomsten vinden 1x per 14 dagen plaats, van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens de schoolvakanties (Noord, Midden en Zuid) zijn er geen bijeenkomsten.
  Kosten
  € 4.495
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands
  Aantal bijeenkomsten
  16
  Intakegesprek
  Ja
  Maximaal aantal deelnemers
  18
  27 september 2024, 10:00
  De bijeenkomsten vinden 1x per 14 dagen plaats, van 10:00 tot 13:00 uur. Tijdens de schoolvakanties (Noord, Midden en Zuid) zijn er geen bijeenkomsten.
  Kosten
  € 4.495
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Onderwijsvorm
  Op locatie
  Voertaal
  Nederlands
  Aantal bijeenkomsten
  16
  Intakegesprek
  Ja
  Maximaal aantal deelnemers
  18

  Factsheet

  Type onderwijs
  Opleiding
  Eindresultaat
  Certificaat

  Contactinformatie

  Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

  Neem contact op

  024-361 21 59  
  info [at] into.ru.nl (info[at]into[dot]ru[dot]nl)

  De 3 onderdelen van de Duale opleiding tot docent NT2

  1. Portfolio

  Iedere deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfoliomap samen. Daarvoor verzamel je gedurende de opleiding allerlei materialen waarmee je de ontwikkeling van jouw competenties laat zien. Producten die je verzamelt, zijn: verwerkingsopdrachten naar aanleiding van de colleges, een lesopzet, intervisieverslagen, observatieverslagen, stageverslag en eindreflectie op de eigen competenties als docent NT2.

  2. Plenaire bijeenkomsten

  Thema’s die aan de orde komen:

  • Theorie tweede taalverwerving en tweede taal leren
  • Kennismaking met verschillende doelgroepen en doelgroepanalyse
  • Kennismaking met veel gebruikte NT2-leergangen
  • Algemene didactische vaardigheden
  • Taaldidactiek en de rol van de docent bij taalverwerving
  • Aandacht voor de verschillende vaardigheden en deelvaardigheden
  • Toetsen en evalueren van taalvaardigheid
  • Onderwijs aan laagopgeleiden en analfabeten
  • Collegiale consultatie en reflecteren op het eigen handelen

  3. Praktijkdeel

  Tijdens het volgen van de cursus zorgt de deelnemer voor minimaal 240 praktijkuren in het NT2-onderwijs. Minimaal de helft hiervan bestaat uit contacturen, de overige uren worden besteed aan voorbereiding van lessen en evt. correctie van huiswerk en toetsen, en bijvoorbeeld cursistbegeleiding, overleg met de (stage)begeleider en samenwerking met collega’s.

  Studielast

  De totale studielast inclusief het praktijkdeel bedraagt +/- 640 uur (gemiddeld 2 dagen per week).

  • 120 uur plenaire bijeenkomsten + bestuderen literatuur
  • 280 voor het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, observeren van lessen, deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en samenstellen van het portfolio
  • 240 uur stage/werk in het NT2-onderwijs

  Je wordt opgeleid tot een BVNT2-gecertificeerde docent.

  Lesmateriaal

  • Bossers, B., F. Kuiken & Vermeer (november 2022). Handboek Nederlands als Tweede Taal in het volwassenenonderwijs. Bussum Coutinho.
  • Fontein, A.M. & A. Pescher - ter Meer (1993). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht NCB.
  • Verboog, M., Gunawan, D. & Gunawan, I. (2021). Praktijkboek inburgering. Handleiding taal en inburgering. Boom. ISBN: 9789024432875.
  • Bussum, Coutinho. Praktisch didactisch. ISBN: 9789046905807.

  Kosten

  • Regulier tarief voor de opleiding met startdatum 17 september 2024: € 4.495,-

  Toelatingseisen

  Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding heb je één van de volgende afgeronde HBO/WO-opleidingen nodig:

  • een opleiding met een onderwijsbevoegdheid zoals een PABO, of lerarenopleiding Nederlands of een vreemde taal en minimaal 2 jaar aantoonbare onderwijservaring in de afgelopen tien jaar;
  • een opleiding Nederlands of een vreemde taal zonder onderwijsbevoegdheid, algemene of toegepaste taalwetenschap, tolk-vertalersopleiding, logopedie, onderwijskunde, maar met enige ervaring in het NT2-onderwijs;
  • een opleiding met onderwijsbevoegdheid (andere dan Nederlands of moderne vreemde talen) en werkzaam of binnenkort werkzaam als NT2-docent bij een Internationale Schakelklas en minimaal 2 jaar aantoonbare onderwijservaring in de afgelopen tien jaar;
  • Docenten met een andere lesbevoegdheid dan Nederlands of moderne vreemde talen die niet (gaan) werken op een ISK hebben minimaal 2 jaar aantoonbare onderwijservaring en enige ervaring in het NT2-onderwijs.

  Omdat je opgeleid wordt tot taaldocent, is een goede beheersing van het Nederlands (niveau C1/4F) een ingangseis. Met een hbo-diploma (of hoger) van een Nederlandstalige instelling toon je dat niveau aan, ervan uitgaande dat de studie in het Nederlands gevolgd werd. Degenen die geen Nederlandstalige studie in het hoger onderwijs hebben afgerond, moeten hun taalniveau op niveau C1 kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (op het hoogste niveau). 
  Een taalassessment kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

  Je interesse kenbaar maken