Lisa Kampen, Gert Jan van der Heiden en Johan de Jong in gesprek met elkaar
Lisa Kampen, Gert Jan van der Heiden en Johan de Jong in gesprek met elkaar

De betekenis van Nietzsches klassieker: Aldus sprak Zarathoestra | Lezing en gesprek met filosofen Gert-Jan van der Heiden en Johan de Jong

Een symfonie, een heilig boek, een vijfde evangelie en zelfs het grootste geschenk aan de mensheid tot nu toe. Zo omschreef Nietzsche zijn boek Aldus sprak Zarathoestra. Het is hard werken om deze ingewikkelde filosofische roman van Nietzsche te lezen. Toch komen veel van Nietzsches belangrijkste ideeën terug in de roman. Leer van filosofen Gert-Jan van der Heiden en Johan de Jong over deze filosofische klassieker en denk verder over wat we er nu nog van kunnen leren.

Video | Podcast

Dinsdag 6 februari 2024 | 20.00 – 21.30 uur | Collegezalencomplex, Radboud Universiteit | Bekijk de aankondiging.

Ik vond het bijzonder goed hoe dit moeilijke boek met aanstekelijk enthousiasme onder woorden gebracht werd door beide sprekers!

Verslag

Door Nort Vlemmix | Foto's door Joost Jacobs

In een goed gevulde Collegezaal van de Radboud Universiteit verzamelden geïnteresseerden zich voor een avond gewijd aan Friedrich Nietzsches befaamde, maar tevens beruchte werk "Aldus sprak Zarathoestra". Dit boek, bekend om zijn complexiteit en diepgang, werd belicht door filosofen Gert-Jan van der Heiden en Johan de Jong, onder leiding van gespreksleider Lisa Kampen. Hun doel: het ontrafelen van de filosofische en literaire rijkdom van dit meesterwerk.
De avond werd geopend door Lisa Kampen, die met een voordracht van de eerste pagina van het boek de toon zette voor de avond en bracht onmiddellijk de poëtische kracht en de complexiteit van Nietzsches taal naar voren.

Tussen filosofie en roman

Gert-Jan van der Heiden opende de avond met een reflectie op de aard van "Aldus sprak Zarathoestra". Het werk, dat niet gemakkelijk te classificeren valt binnen de conventionele genres, staat op het kruispunt van filosofie en literatuur. Van der Heiden deelde zijn persoonlijke reis naar begrip van het boek en waarmee het uiteindelijk betekenisvol werd. Van der Heiden benadrukte dat "Aldus sprak Zarathoestra" geen werk is dat men passief consumeert: “Voordat de tekst betekenis kan worden, is zij een kracht die op de lezer inwerkt.”

Lisa Kampen spreekt het publiek toe tijdens een lezing
Lisa Kampen, foto Joost Jacobs

Het werk vraagt met andere woorden om een actieve inbreng van de lezer, om engagement. Dit aspect maakt het boek tot een levendig document dat zich aanpast aan de interpretaties van elke individuele lezer. Hij illustreerde hoe het boek, ondanks zijn complexiteit, een universele oproep bevat tot het trekken van nieuwe interpretatieve sporen.

Geest van de wraak & amor fati

Johan de Jong bouwde voort op de thematische verkenningen van Van der Heiden door zich te richten op Nietzsches fascinatie met de concepten van vrijheid en verlossing. De Jong schetste een beeld van Nietzsche die, ondanks zijn kritiek op religieuze en morele dogma's, een diepgaande spirituele zoektocht onderneemt naar een vorm van vervulling en zingeving in een wereld zonder god. Hij verkende vervolgens het idee van verlossing tegenover de moderne opvattingen van autonomie en onafhankelijkheid. De ware uitdaging die Nietzsche ons voorlegt, is het overwinnen van de "geest van de wraak" – een ziekelijke omgang met lijden dat inherent is aan het leven.


De Jong benadrukte hoe "Aldus sprak Zarathoestra" Nietzsches afwijzing van nihilisme belichaamt en in plaats daarvan een radicale bevestiging van het leven voorstelt, ondanks zijn inherente lijden en zinloosheid. Dit denken wordt belichaamd in het idee van Amor Fati, de liefde voor het lot. Dit concept daagt ons uit om ja te zeggen tegen alles wat het leven ons brengt, niet alleen de vreugden maar ook de pijn en het lijden. Het is deze alomvattende bevestiging van het leven die de kern vormt van Nietzsches filosofie.

Filosoof Gert Jan van der Heiden geeft een lezing
Gert Jan van der Heiden, foto Joost Jacobs

De rol van de lezer

Een vraag uit het publiek over de rol van de lezer bracht de avond tot een essentieel punt: “Hoe moeten we het boek dan lezen? "Aldus sprak Zarathoestra" dicteert echter geen specifieke taak aan zijn lezers, maar verlangt wel engagement en een bereidheid om intellectuele en emotionele diepten te verkennen. Het boek daagt ons uit om zelfstandig te denken, om persoonlijke interpretaties te vormen die resoneren met onze eigen ervaringen en inzichten.

Conclusie

De avond bood een diepgaande blik op Nietzsches "Aldus sprak Zarathoestra" en benadrukte de rijkdom en complexiteit van dit werk. Gert-Jan van der Heiden en Johan de Jong onthulden de filosofische en literaire lagen van het boek, terwijl ze de essentiële interactie tussen lezer en tekst onderstreepten. Het werd duidelijk dat Nietzsches werk niet alleen een filosofisch of literair werk is, maar een levende dialoog die voortdurend nieuwe interpretaties en betekenissen genereert.

 

Filosoof Johan de Jong geeft een lezing
Johan de Jong, foto Joost Jacobs

Aankondiging

Een symfonie, een heilig boek, een vijfde evangelie en zelfs het grootste geschenk aan de mensheid tot nu toe. Zo omschreef Nietzsche zijn boek Aldus sprak Zarathoestra. Het is hard werken om deze ingewikkelde filosofische roman van Nietzsche te lezen. Toch komen veel van Nietzsches belangrijkste ideeën terug in de roman. Kom en luister naar de uitleg van filosofen Gert-Jan van der Heiden en Johan de Jong over deze filosofische klassieker en denk verder over wat we er nu nog van kunnen leren.

Zarathoestra

Zarathoestra was een Iraanse profeet die, in de zevende eeuw voor Christus, een religie opzette waarin goed en kwaad resoluut gescheiden zijn. Zarathoestra is ook de hoofdpersoon in Friedrich Nietzsches filosofische roman Aldus sprak Zarathoestra uit 1885. Maar waar de historische profeet uitging van een absolute moraliteit, propagandeerde Nietzsches Zarathoestra een heel andere ethiek: die van de vrijgevochten übermensch. 

Übermensch

De roman van Nietzsche raakt aan veel belangrijke thema’s in zijn werk; kritiek op het christendom, het begrip ‘Wille zur Macht’, de conceptie van de übermensch en de ‘ewige Wiederkunft’. Maar in de moeilijkheid van de roman zit ook het gevaar. Het idee van de übermensch is bijvoorbeeld door Hitler volledig uit context gebruikt om zijn nationalisme en rassenhygiëne te rechtvaardigen. Maar wat wilde Nietzsche dan wel met zijn roman zeggen?

Radicaal individualisme

Aldus sprak Zarathoestra wordt wel opgevat als een pleidooi voor radicaal individualisme. De mens moest breken met de kudde en zijn eigen pad kiezen. Maar wat kunnen we met Nietzsches denken nu juist de klacht klinkt dat we té individualistisch zijn geworden. Moeten we niet juist minder Nietzscheaans denken met z’n allen?

Filosoof Gert-Jan van der Heiden legt uit waarom een lied het hoogtepunt is van Nietzsches roman. Filosoof Johan de Jong duidt hoe Nietzsche verlossing vond zonder God. Filosoof Lisa Kampen gaat vervolgens met de sprekers in gesprek. Of om met de woorden van Nietzsche zelf te eindigen: ‘Aldus sprak Zarathoestra’. 

Over de sprekers

Gert-Jan van der Heiden is filosoof aan de Radboud Universiteit. Hij schreef mee aan een recent verschenen bundel over Nietzsches Zarathoestra, getiteld Een boek voor iedereen en niemand.

Johan de Jong is een filosoof aan de Universiteit Leiden. Hij werkte mee aan een Nijmeegs onderzoeksproject over Nietzsche. Hij bestudeert Nietzsches ideeën over vrijheid en verlossing. 

Lisa Kampen is filosoof aan de Radboud Universiteit. Ze is de gespreksleider.  

Kom je vaker naar de lezingen van Radboud Reflects? Dan is een Radboud Reflects-abonnement misschien interessant. 

Ben je student? Schrijf je dan in voor het Radboud Reflects Certificaaten toon anderen dat je je laat inspireren door verdiepende lezingen over de actualiteit.

Contactinformatie

Blijf op de hoogte:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Organisatieonderdeel
Radboud Reflects
Thema
Filosofie, Gedrag, Samenleving, Wetenschap