Working at Radboud University. How to achieve that?
Working at Radboud University. How to achieve that?

Goed genoeg zijn in mijn werk. Hoe doe ik dat? | Verdiepend gesprek voor Radboud-medewerkers over de huidige tijd en je werk | Lezing door ethicus Marcel Becker

Ben jij goed genoeg in wat je doet? En wie bepaalt dat? Verwachten we dat iedereen excelleert? We leven in een tijd waarin ‘goed genoeg’ niet meer lijkt te bestaan. Iedereen moet steeds het beste uit zichzelf halen. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doet dat met je? Luister mee over de vraag of goed genoeg een teken van zwakte is of juist een teken van vooruitstrevendheid.

Dinsdag 19 september 2023 |Huize Heyendael | Bekijk de aankondiging.

Verslag - Goed genoeg zijn in mijn werk. Hoe doe ik dat?

Door Liesbeth Jansen

Wanneer ben ik goed genoeg in mijn werk? En wie bepaalt dat? Onder leiding van filosoof en gespreksleider Marcel Becker gingen de deelnemers aan deze eerste Hoe Doe Ik Dat?-workshop met elkaar in gesprek.

Kunnen we omgaan met vrijheid?

Marcel Becker opende de bijeenkomst met een korte inleiding, waarin hij betoogde dat we in de loop der tijd heel anders naar werk zijn gaan kijken. Waar vroeger vrijwel alle functies zowel in tijd als in omschrijving duidelijk afgebakend waren – je werkte van negen tot zes en als je brood bakte, hoefde je niet ook het banket te doen – hebben we nu veel meer vrijheid. We verlangen daar ook zelf naar, omdat werk steeds sterker verbonden is met zingeving: we willen graag een baan die we waardevol vinden. Maar vrijheid zorgt ook voor een bepaalde onduidelijkheid, en de neiging om onszelf met anderen te vergelijken om te bepalen of we goed genoeg zijn. Het hoeft niet te verbazen dat het antwoord op die vraag vaak ‘nee’ is. Vandaar dat Marcel Becker zijn lezing eindigde met de stelling: We willen graag zoveel mogelijk vrijheid, maar kunnen daar eigenlijk niet mee omgaan.

Vergelijk jezelf niet met anderen

In het gesprek dat volgde bleek dat veel deelnemers mechanismen in de samenleving herkennen die het gevoel aanwakkeren dat het nooit (goed) genoeg is. We worden ertoe aangezet om te denken dat het steeds beter, sneller, efficiënter kan. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor werk, maar voor vrijwel alle levensdomeinen. Misschien was dat vroeger anders, toen werk en de maatschappij duidelijker gekaderd was, maar dat had natuurlijk ook nadelen: wie voor een dubbeltje geboren is, werd nooit een kwartje. En is ambitie altijd slecht? Bestaat er ook niet zoiets als positieve gedrevenheid? Iemand benoemt het verschil tussen maximizers en satisficers: mensen die steeds het beste willen (kiezen) en daardoor veel stress ervaren, ten opzichte van mensen die minder moeite doen en sneller tevreden zijn met hun keuze. Tijdens de afsluiting concluderen we dat het, bij het bepalen wat goed genoeg is, verstandig is om uit te gaan van je eigen doelen en waarden, in plaats van jezelf steeds met anderen te vergelijken.

Aankondiging

Ben jij goed genoeg in wat je doet? En wie bepaalt dat? Verwachten we dat iedereen excelleert? We leven in een tijd waarin ‘goed genoeg’ niet meer lijkt te bestaan. Iedereen moet steeds het beste uit zichzelf halen. Maar wat is dat eigenlijk? En wat doet dat met je? Luister mee over de vraag of goed genoeg een teken van zwakte is of juist een teken van vooruitstrevendheid. 

Luister ook naar de podcast met filosoof Evert van der Zweerde: Waarde geven aan mijn werk. Hoe doe ik dat?

Een teken van zwakte?

In een cultuur waarin je wordt beoordeeld op basis van je prestaties, ga je automatisch streven naar de beste versie van jezelf. ‘Goed genoeg’ wordt dan als snel iets negatiefs: goed genoeg betekent dan middelmatig, net een zesje. Zijn er ook andere manieren om hiernaar te kijken? Hoe kunnen we stoppen met onszelf op te jagen? En wat mag je werkgever op dit vlak verwachten?

Onder leiding van gespreksleider Marcel Becker ga je in een kleine groep met elkaar in gesprek. We gaan niet in op individuele situaties, maar denken verder over de vraag of we anders kunnen nadenken over de prestatiemaatschappij. Natuurlijk is er ook koffie en iets lekkers!

Werken op de Radboud Universiteit. Hoe doe ik dat?

Wat maakt werken op de Radboud Universiteit zinvol? Ben je trots op je werk? Hoe ga je om met mislukkingen? Hoe belangrijk is een goede relatie met collega’s? En hoe bewaar je een goede balans tussen werk en privé? In deze nieuwe reeks verdiepende gesprekken over de huidige tijd en je werk gaan medewerkers van de Radboud Universiteit in kleine groepen in gesprek over deze vragen. Onder leiding van een gespreksleider van Radboud Reflects ga je op zoek naar vragen achter de dagelijkse praktijk. We gaan niet in op individuele werksituaties, maar we reflecteren op de maatschappelijke tendensen die ook op je werk doorspelen. Kom en denk anders over allerlei thema’s die je werk waarde geven.

Waarde geven aan mijn werk. Hoe doe ik dat? | Radboud Reflects Podcast met filosoof Evert van der Zweerde

“… We leggen latten op een hoogte die je met moeite aankan. En dat noemen we dan uitdagingen. Maar na iedere horde die je genomen hebt, staat weer een volgende. Het is nooit af. “

Wat is werk en wat maakt je werk waardevol? Wanneer ben je trots? Hoe ga je om met mislukkingen, de verwachtingen van anderen of werkdruk? En hoe vind je de balans tussen werk en privé? Luister naar deze podcast van Radboud Reflects waarin programmamaker Liesbeth Jansen in gesprek gaat met filosoof Evert van der Zweerde over de vraag: waarde geven aan mijn werk. Hoe doe ik dat?

Contactinformatie

Blijf op de hoogte:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Organisatieonderdeel
Radboud Reflects
Thema
Filosofie, Gedrag, Wetenschap