Zoek in de site...

Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs

De Gedragscode Internationale Student in het Hoger Onderwijs bevat afspraken over de omgang met internationale studenten in het hoger onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over de voorlichting of de (taal)eisen die gelden voor registratie bij een dergelijke onderwijsinstelling.

Wijzigingen in de gedragscode

De gedragscode wordt regelmatig herzien en omvat bepalingen die een goede bescherming bieden aan internationale studenten. Tegelijkertijd geeft deze ook de onderwijsbranche zelf de nodige helderheid. Een ander positief element is de uitzondering die erin is gemaakt voor zowel uitwisselingsstudenten als studenten met een vooropleiding in het Engels.

Meer informatie

Aanvullende informatie, zoals een pdf-versie van de code, staat op de website www.internationalstudy.nl.