Zoek in de site...

Internationale samenwerking

De Radboud Universiteit heeft internationale kwaliteit van onderzoek en onderwijs als speerpunt en besteedt dan ook veel aandacht aan de voorbereiding en uitvoering van het internationaliseringsbeleid. Internationale samenwerking moet het al bestaande internationale karakter van ons onderwijs en onderzoek verder ontwikkelen en versterken.

Doelen

Om de bestaande kwaliteit te waarborgen en te optimaliseren, heeft de Radboud Universiteit de volgende internationaliseringsdoelen gesteld:

  • De universiteit wil de kwaliteit en kwantiteit van inkomende en uitgaande studenten verhogen
  • Meer Masterprogramma's zullen in het Engels worden aangeboden
  • Onderzoeksmasters blijven Engelstalig en focussen op de wereldwijde markt
  • De universiteit stimuleert de internationale mobiliteit van promovendi en (andere) medewerkers
  • Om voorgaande doelen te realiseren, zal de universiteit ook benodigde randvoorwaarden verbreden en verbeteren. Denk hierbij aan taalfaciliteiten, toelatingsvoorwaarden en huisvesting


Aandachtsgebieden

De dagelijkse internationaliseringswerkzaamheden richten zich onder andere op de institutionele samenwerking met internationale partners, programmabeheer, internationale mobiliteit, en de zorg voor huisvesting en andere services aan internationale studenten en medewerkers. Een uitgewerkt overzicht van deze internationaliseringstaken en onze services treft u op deze site aan.

Stimuleringsmiddelen internationalisering

Wilt u meer weten over interne subsidies die beschikbaar zijn bijvoorbeeld voor samenwerking met strategische partners, of voor het organiseren van een internationaal congres aan de Radboud Universiteit? Kijk dan eens op de Radboudnetpagina over de Radboud Internationaliseringstoelagen.