Zoek in de site...

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland

logo_nwib472-70

Over de hele wereld bevindt zich een aantal Nederlandse instituten. Deze Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) richten zich op verschillende taakgebieden. Ze verzorgen wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprogramma's en beheren beurzenprogramma's. Daarbij ondersteunen de meeste instituten Nederlandse wetenschappers en studenten die in desbetreffend land verblijven door het aanbieden van huisvesting en het  ter beschikking stellen van computerfaciliteiten.

Verschillende instituten

Vijf van deze instituten (Athene, Sint-Petersburg, Caïro, Florence en Rome) worden gezamenlijk beheerd door de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Radboud Universiteit.

Ambassadeursfunctie

De instituten hebben ook een zekere ambassadeursfunctie in het buitenland voor de deelnemende Nederlandse universiteiten. Zo organiseren zij wetenschappelijke en culturele activiteiten. Deze profileren niet alleen de Nederlandse universiteiten maar zorgen ook voor nauwere onderlinge betrekkingen. Bovendien informeren de instituten buitenlandse studenten en onderzoekers over het Nederlandse universitaire onderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland vindt u op www.nwib.nl