Zoek in de site...

Radboud-Glasgow Collaboration Fund

Met de oprichting van het Radboud-Glasgow Collaboration Fund hebben de Radboud Universiteit en de University of Glasgow mede handen en voeten gegeven aan hun ambitie om te investeren in gezamenlijk onderzoek en onderwijs.

Binnen dit fonds is financiering beschikbaar voor projecten op het gebied van:

  • Research: multidisciplinair, hoogstaand onderzoek (voor eenjarige projecten)
  • Learning & Teaching (innovatieve onderwijstoepassingen en -initiatieven zoals dual degrees, gezamenlijke modules etc.)

en ook voor (individuele):

  • Kortdurende stafmobiliteit (bijvoorbeeld ten behoeve van professionele ontwikkeling; uitwisseling van kennis en ervaringen (zoals job shadowing); het verzorgen van gastcolleges; het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven; het voorbereiden van gezamenlijke externe subsidieaanvragen).

Informatie

Uitgebreide informatie en aanvraagformulieren vindt u op www.radboudnet.nl/glasgow.