Zoek in de site...

Radboud International 2025: Quality First!

In Radboud International 2025: Quality First! presenteren wij een hernieuwde internationaliseringsstrategie voor de Radboud Universiteit, waarin wordt voortgebouwd op de resultaten van de Notitie Internationalisering 2014-2018.

Deze hernieuwde strategie voor 2018-2025 is om een aantal redenen nodig. Ten eerste wil de Radboud Universiteit haar ambities voor de toekomstige internationalisering van de organisatie uiteenzetten. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt en hebben we het merendeel van de doelstellingen uit de huidige strategie van de Radboud Universiteit behaald.

Onze nieuwe strategie komt in een tijd van intensief nationaal debat. Velen maken zich zorgen over de ‘onstuitbare verengelsing’ van universiteiten, de snel groeiende instroom van internationale studenten en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van Nederlandse studenten. Radboud International 2025 neemt met betrekking tot deze kwesties een standpunt in.

Met de ambities in dit strategiedocument laat de Radboud Universiteit zien hoe ze er in 2025 voor wil staan. In hoofdstuk 2 wordt de internationaliseringsagenda gemotiveerd, waarna in hoofdstuk 3 de ambities voor 2025 worden geschetst en in hoofdstuk 4 de implementatie hiervan uiteen wordt gezet.

Deze strategie is het product van een uitgebreid, inclusief proces, waarbij alle faculteiten, medewerkers en studenten zijn betrokken. 
Deze internationaliseringsstrategie wordt geïntegreerd in het Strategisch Plan 2025 van de Radboud Universiteit.