Zoek in de site...

Radboud-Western Collaboration Fund

Radboud Universiteit en University of Western Ontario (Western University, London, Canada) werken al vele jaren samen. Het in 2021 opgerichte Radboud-Western Collaboration Fund heeft als doel de ambities op het gebied van gezamenlijk onderwijs en onderzoek verder te stimuleren. 

Binnen het Radboud-Western Collaboration Fund is financiering beschikbaar voor:

  • gezamenlijke Research projecten;
  • gezamenlijke Learning & Teaching projecten (innovatieve onderwijstoepassingen en -initiatieven zoals dual degrees, gezamenlijke (virtuele) modules etc.);
  • individuele kortdurende stafmobiliteit (bijvoorbeeld ten behoeve van professionele ontwikkeling; uitwisseling van kennis en ervaringen (zoals job shadowing); het verzorgen van gastcolleges; het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven; het voorbereiden van gezamenlijke externe subsidieaanvragen).

Informatie

Uitgebreide informatie en aanvraagformulieren staat op op www.radboudnet.nl/western