Zoek in de site...

The Guild

Eenentwintig universiteiten uit verschillende Europese landen vormen het universiteitennetwerk The Guild. Dit netwerk lobbyt in Brussel voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, valorisatie van onderzoek (het toepassen en op de markt brengen van onderzoek) en om mee te praten over Europees onderzoeksbeleid. De Radboud Universiteit is een van de deelnemers aan The Guild.

The Guild

Deelnemende universiteiten

Aarhus University, Babeș-Bolyai University, University of Bern, University of Bologna, Ghent University, University of Glasgow, University of Göttingen, University of Groningen, Jagiellonian University, King's College London, University of Louvain, University of Ljubljana, University of Oslo, Université de Paris, Radboud University, University of Tartu, University of Tübingen, Uppsala University, University of Vienna, University of Warwick, Pompeu Fabra University .

Versterking van de Europese universiteiten in een tijd van wereldwijde transformatie

In het najaar van 2020 hebben de voorzitters van de universiteiten van The Guild een visie uiteengezet voor de Europese universiteiten voor de komende tien jaar.

De snelheid van sociale, economische en geopolitieke veranderingen, versneld door de Covid-19-pandemie, vormen een context waarin universiteiten de samenleving kunnen ondersteunen door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie. Complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een interdisciplinaire aanpak, benadrukt de toekomstvisie van The Guild.

Universitair onderzoek binnen en tussen instellingen moet worden versterkt, stellen de presidenten van The Guild, in al zijn dimensies. Dit geldt ook voor fundamenteel, grensverleggend onderzoek, dat eraan bijdraagt dat we toegerust zijn om te reageren op de onbekende uitdagingen van de toekomst. Tegelijkertijd benadrukken ze de noodzaak van onderwijskundige verandering in een digitaal tijdperk, voortbouwend op de onderwijskwaliteit van universiteiten.

De presidenten van The Guild onderstrepen hun visie met een dringende oproep om de autonomie van universiteiten te vergroten, en om het publieke begrip van wetenschap en haar rol in het openbare beleid en debat te versterken. Ze benadrukken het belang van het omarmen van transformatie, om ervoor te zorgen dat veranderingen de kernopdracht van universiteiten versterken in plaats van daarvan af te leiden.

Collegevoorzitter Daniël Wigboldus over 'innovatie', bij de (online) presentatie van de toekomstvisie van The Guild:

Informatie en contact

Meer weten of in contact komen met The Guild? Dat kan via Mechteld Bous, EU Liaison Officer. Ook staat aanvullende informatie op de website: www.the-guild.eu