Zoek in de site...

Inkomende mobiliteit

Er zijn verschillende beursmogelijkheden voor inkomende stafmobiliteit:

  • Is de bezoekende medewerker werkzaam bij een instituut in de EU, dan dient eerst nagegaan te worden of deze in aanmerking komt voor een (uitgaande) Erasmus+ Doceren of Erasmus+ Staff Training beurs van de thuisuniversiteit
  • Is de bezoekende medewerker werkzaam bij een instituut buiten de EU, dan worden specifieke projecten gefinancierd via Erasmus+ scholarships
  • Als de voorgaande opties niet van toepassing zijn dan biedt de 'Reisbeurs voor bezoekende academische staf' (Radboud Internationaliseringstoelagen) eventueel nog een mogelijkheid voor financiering.

Informeer de facultaire personeelsfunctionaris zo snel mogelijk over de verwachte komst van de bezoeker, maar zeker minimaal 2 maanden van tevoren.