Zoek in de site...

Beurzen uitgaande stafmobiliteit (EU)

Binnen Europa zijn er vele financieringsmogelijkheden voor het financieren van internationale stafmobiliteit:

HR- informatie en advies bij een werk-gerelateerd buitenlandverblijf

Voor het werk, tijdelijk, naar het buitenland? Kijk dan ook altijd op deze pagina voor aanvullend HR-advies over arbeidsrechtelijke en financiële zaken die van toepassing kunnen zijn.

Staff Mobility Grant portal

Snel te weten komen welke beurs beschikbaar is voor uw specifieke situatie en bestemming, en eventueel direct aanvragen?

Erasmus+

Erasmus+ Staf Training beurs

Deze beurs is geschikt voor wie een training wil volgen binnen Europa met als doel nieuwe kennis en/of inzichten op te doen. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan een taalcursus, een ‘international staff training week’, 1-op-1 ‘job shadowing’, of het bijwonen van een zomer- of winterschool. Het is met deze beurs helaas niet mogelijk om een congres/conferentie in het buitenland te bezoeken.

Erasmus+ Doceren beurs

Bent u docent? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze beurs wanneer uw faculteit met het instituut waar u wilt lesgeven een bilaterale Erasmus+ overeenkomst heeft.

Voorwaarden

Voor beide Erasmus+ beurzen geldt dat het buitenlandverblijf minimaal 2 en maximaal 60 dagen (excl. reisdagen) duurt. Voor een doceerverblijf geldt bovendien een minimum van 8 doceeruren per week. Dat minimum is ook van toepassing bij een verblijf korter dan een week.

De Erasmus+ Doceren beurs is bovendien alleen beschikbaar bij een doceerverblijf bij een instituut waarmee uw faculteit een bilaterale Erasmus+ overeenkomst heeft.

Beursbedrag

Deze beurs bestaat uit een vast bedrag als tegemoetkoming in reiskosten en een onkostenvergoeding per dag. Vanaf dag 15 geldt een onkostenvergoeding van 70% van het genoemde bedrag.

Reist u naar uw bestemming met een duurzaam vervoersmiddel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Green Travel Support.

Deadline en aanmeldformulieren

Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het buitenlandverblijf. Stuur een volledig ingevuld en ondertekend Erasmus+ aanmeldformulier naar erasmus@ru.nl:

Aanvraagprocedure

Bekijk het stappenplan op deze pagina.

Contact

Vragen of opmerkingen over de Erasmus+ Staf Training of Doceren beurs? Neem dan contact op met erasmus@ru.nl.


Radboud Internationaliseringstoelagen

Deze Radboud reisbeurzen zijn door het college van bestuur extra beschikbaar gestelde middelen om uitgaande, maar ook inkomende, mobiliteit en strategische samenwerking te stimuleren. Wanneer een buitenlandverblijf binnen de EU niet past binnen de voorwaarden van Erasmus+, is financiering op deze manier wellicht mogelijk. > meer informatie over de Internationaliseringstoelagen staat op Radboudnet.

Alternatieve financiering

Bezoek voor eventuele alternatieve onderzoeksbeurzen ook de volgende websites:
Research, Funding and Grants op Radboudnet, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), European University Institute, Humboldt FoundationResearch Foundation Flanders (FWO) en Beursopener.