Zoek in de site...

Inkomende mobiliteit

  • Is de inkomende promovendus werkzaam bij een instituut in de EU, dan dient eerst nagegaan te worden of deze in aanmerking komt voor een (uitgaande) Erasmus+ beurs van de thuisuniversiteit
  • Is de inkomende promovendus werkzaam bij een instituut buiten de EU, dan worden specifieke projecten mogelijk gefinancierd via Erasmus+ scholarships.
  • Als de voorgaande opties niet van toepassing zijn dan bieden de Radboud Internationaliseringstoelagen eventueel nog een mogelijkheid voor financiering.

Informeer de eigen personeelsfunctionaris zo snel mogelijk over de verwachte komst van de bezoeker, maar zeker minimaal 2 maanden van tevoren.