Zoek in de site...

Stafmobiliteit PhDs

Er zijn binnen onze universiteit veel mogelijkheden voor het financieren van internationale stafmobiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 1-op-1 ‘job shadowing’, of deelname aan een zomerschool of stafftrainingweek. Ook zijn er beurzen beschikbaar voor doceerverblijven binnen en buiten Europa.

Het is een mooie manier om een kijkje te nemen bij je collega met een soortgelijke functie in het buitenland, om nieuwe kennis of inzichten op te doen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast kan een werkgerelateerd buitenlandverblijf ook nieuwe inzichten bieden over hoe je jouw werk hier ervaart en invult.

Zeker binnen Europa is met een Erasmus+ staf training beurs heel veel mogelijk om zo’n verblijf te financieren. Daarnaast zijn er ook andere opties beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Radboud Internationaliseringstoelagen.

Belangrijke HR-informatie en advies bij een werk-gerelateerd buitenlandverblijf

Staff Mobility Grant portal

Welke beurs is beschikbaar voor uw specifieke situatie en bestemming?
Check de Staff Mobility Grant portal, en vraag evt direct aan!

Beurzen uitgaande mobiliteit (binnen EU)

Voor activiteiten binnen de EU-landen, inclusief IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije, geeft het Erasmus+ programma vele opties.

Beurzen uitgaande mobiliteit (buiten EU)

Ook voor activiteiten buiten Europa is financiering beschikbaar, bijvoorbeeld via Erasmus+ en de Radboud Internationaliseringstoelagen.

Ervaringen van collega's: Cynthia de Bont (Canada, Liverpool)

Cynthia de Bont werkt als promovenda op de afdeling Biomoleculaire Chemie bij het Institute for Molecules and Materials (IMM) en ging in 2018 naar een conferentie in Canada.