Zoek in de site...

Beurzen uitgaande stafmobiliteit (buiten EU)

Ook voor activiteiten buiten Europa is financiering beschikbaar, bijvoorbeeld met:

Staff Mobility Grant portal

Snel te weten komen welke beurs beschikbaar is voor uw specifieke situatie en bestemming, en eventueel direct aanvragen?

Erasmus+ buiten EU

Voor stafmobiliteit buiten Europa biedt Erasmus+ 2 mogelijkheden:

 1. Erasmus+ Staf Training

Als medewerker kunt u van deze beurs gebruik maken voor het volgen van een trainingsprogramma buiten Europa, zoals bijvoorbeeld 1-op-1 'job-shadowing', of deelname aan een staff training week, of summer school. Doel hierbij is om nieuwe kennis en/of inzichten op te doen. Het is met deze beurs helaas niet mogelijk om een congres/conferentie in het buitenland te bezoeken.

 1. Erasmus+ Doceren

Als medewerker kunt u van deze beurs gebruik maken om les te geven bij een partneruniversiteit buiten Europa. Voor doceerverblijven geldt een minimum van 8 doceeruren per week.

Mogelijkheden

De mogelijkheden van deze Erasmus+ beurs zijn vrij specifiek. Zo kan je de staf training en het doceren doen bij één van de volgende bestemmingen:

 • Australië (Australian Catholic, Macquarie, Sydney, Monash)
 • Brazilië (PUC Rio de Janeiro, Federal University of Juiz de Fora)
 • Canada (Western, York)
 • Indonesië (Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Padjadjaran)
 • Japan (Kwansei Gakuin)
 • Peru (PUCP Lima)
 • Senegal (Cheikh Anta Diop)
 • USA (UNC Wilmington, SUNY Albany, Loyola-New Orleans)
 • Zuid-Afrika (Stellenbosch, Pretoria, Witwatersrand)
 • Verenigd Koninkrijk
  • University of Plymouth
  • University of Sheffield
  • Cardiff University
  • Nottingham Trent University
  • University of Glasgow
  • University of Essex
  • University of Exeter
  • Bath Spa University
  • University of Chichester
  • University of the West of England (Bristol)
  • University of Birmingham
  • University of Lincoln
  • University of Hertfordshire
  • Kingston University London

Voor bovengenoemde bestemmingen geldt dat je een beurs ontvangt voor 7 dagen (inclusief reisdagen) t.w.v. 180 euro per dag plus een vergoeding voor de reiskosten. Een uitzondering hierop is het Verenigd Koninkrijk: voor bestemmingen binnen het VK ontvang je een beurs voor 7 dagen (inclusief reisdagen) t.w.v. 120 euro per dag plus een vergoeding voor de reiskosten. Het daadwerkelijke verblijf mag langer zijn dan 7 dagen en het totale beursbedrag kan ingezet worden voor de gehele verblijfsperiode in het buitenland.

Daarnaast zijn er nog beperkt beurzen beschikbaar voor specifieke projecten. Dit verschilt per jaar. Neem voor een actueel overzicht en eventuele mogelijkheden contact op met erasmus@ru.nl. Voor deze Erasmus+ beurzen geldt dat het buitenlandverblijf een minimale duur van 5 dagen (exclusief reisdagen) moet hebben. Je ontvangt dan 180 euro per dag (vanaf de 15e dag 126 euro per dag). Tevens ontvang je hierbij een vergoeding voor de reiskosten.

Reist u naar uw bestemming met een duurzaam vervoersmiddel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Green Travel Support.

Aanvraagprocedure

Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het buitenlandverblijf. Bekijk het stappenplan, inclusief de aanvraagformulieren, op deze pagina.

Contact

Vragen over de Erasmus+ Staf Training of Doceren beurs buiten Europa? Neem dan contact op met erasmus@ru.nl.

Radboud Internationaliseringstoelagen

Deze Radboud reisbeurzen zijn door het college van bestuur extra beschikbaar gestelde middelen om uitgaande, maar ook inkomende, mobiliteit en strategische samenwerking te stimuleren.
Wanneer een buitenlandverblijf niet past binnen de Erasmus+, is financiering op deze manier wellicht mogelijk.
> meer informatie over de Internationaliseringstoelagen staat op Radboudnet.

Alternatieve financiering

WOTRO Science for Global Development
WOTRO Science for Global Development is een beursverstrekkende organisatie die zich richt op onderzoek. Met programma's en fondsen ondersteunt WOTRO Science for Global Development mondiale thema's op het gebied van kennis en ontwikkeling/ontwikkelingssamenwerking

Asia Development (Europe Aid)
Doel van het Asia Development (Europe Aid) programma is de samenwerking in het hoger onderwijs te bevorderen tussen instellingen in Azië en Europa. Het gaat daarbij met name om het stimuleren van regionale en multilaterale netwerken tussen hogeronderwijsinstellingen.
Voor verdere informatie zie bovenstaande website van de Europese Commissie. Contactpersoon voor dit programma is Paula Haarhuis (Education Affairs).

SPIN - Indonesië
SPIN, het Scientific Programme Indonesia Netherlands, heeft tot doel om langdurige samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksconsortia uit Indonesië en Nederland te stimuleren.

Overige onderzoeksbeurzen
Bezoek voor alternatieve onderzoeksbeurzen, zoals Marie Curie, ook de volgende websites:
Research, Funding and Grants op Radboudnet, Dan David PrizeCanon Foundation Awards  en Beursopener.