Zoek in de site...

Beurzen uitgaande stafmobiliteit (EU)

Binnen Europa zijn er vele financieringsmogelijkheden voor stafmobiliteit beschikbaar bijvoorbeeld voor training en doceren. Hieronder worden deze financieringsmogelijkheden toegelicht:

Staff Mobility Grant portal

Snel te weten komen welke beurs beschikbaar is voor uw specifieke situatie en bestemming, en eventueel direct aanvragen?

Erasmus+

Het Erasmus+ programma geeft verschillende opties:

Erasmus+ Studentmobiliteit beurs

Promovendi kunnen voor studie en onderzoek aan een Europese universiteit ook gebruik maken van een Erasmus+ Studentmobiliteit beurs. Informatie hierover staat op onze Erasmus+ studentenbeurspagina.

Erasmus+ Staf Training beurs

Deze beurs is geschikt voor wie een training wil volgen binnen Europa met als doel nieuwe kennis en/of inzichten op te doen. Dat kan bijvoorbeeld door deelname aan een taalcursus, een ‘international staff training week’, 1-op-1 ‘job shadowing’, of het bijwonen van een zomer- of winterschool. Het is met deze beurs helaas niet mogelijk om een congres/conferentie te bezoeken. Kijk voor deze mogelijkheden bij de Radboud Internationaliseringstoelagen onderaan deze pagina.

Erasmus+ Doceren beurs

Gaat u les geven in het buitenland? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze beurs wanneer uw faculteit met het instituut waar u wilt lesgeven een bilaterale Erasmus+ overeenkomst heeft.

Voorwaarden

Voor zowel de Staf Training als de Doceren Erasmus+ beurzen geldt dat het buitenlandverblijf minimaal 2 en maximaal 60 dagen (excl. reisdagen) duurt. Voor een doceerverblijf geldt bovendien een minimum van 8 doceeruren per week. Dat minimum is ook van toepassing bij een verblijf korter dan een week.

De Erasmus+ Doceren beurs is bovendien alleen beschikbaar bij een doceerverblijf bij een instituut waarmee uw faculteit een bilaterale Erasmus+ overeenkomst heeft.

Beursbedrag

Deze beurs bestaat uit een vast bedrag als tegemoetkoming in reiskosten en een onkostenvergoeding per dag. Vanaf dag 15 geldt een onkostenvergoeding van 70% van het genoemde bedrag.

Reist u naar uw bestemming met een duurzaam vervoersmiddel? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Green Travel Support.

Deadline en aanmeldformulieren

Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het buitenlandverblijf. Stuur een volledig ingevuld en ondertekend Erasmus+ aanmeldformulier naar erasmus@ru.nl:

Aanvraagprocedure

Bekijk het stappenplan op deze pagina.

Contact

Vragen of opmerkingen over de Erasmus+ Staf Training of Doceren beurs? Neem dan contact op via erasmus@ru.nl.


Radboud Internationaliseringstoelagen

Deze Radboud reisbeurzen zijn door het college van bestuur extra beschikbaar gestelde middelen om uitgaande, maar ook inkomende, mobiliteit en strategische samenwerking te stimuleren. Wanneer een EU-buitenlandverblijf niet past binnen de Erasmus+, is financiering op deze manier wellicht mogelijk.
> meer informatie over de Internationaliseringstoelagen staat op Radboudnet.

Alternatieve financiering

Bezoek voor eventuele alternatieve onderzoeksbeurzen ook de volgende websites:
Research, Funding and Grants op Radboudnet, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), European University Institute, Humboldt Foundation, Research Foundation Flanders (FWO) en Beursopener.