Zoek in de site...

Ervaringen van collega-promovendi: Cynthia de Bont (Canada, Liverpool)

Cynthia de Bont werkt als promovenda op de afdeling Biomoleculaire Chemie bij het Institute for Molecules and Materials (IMM). Daar werd zij in 2016 speciaal aangenomen voor het opzetten van onderzoek naar NET formatie. NET staat voor Neutrophil Extracellular Trap. Dit zijn plakkerige DNA netwerken die door neutrofielen (een bepaald type witte bloedcel) worden uitgescheiden om bacteriën in het lichaam te kunnen vangen.  Het werk van Cynthia in Nijmegen houdt veel individueel pionieren in: “alles is nieuw, dus alles is resultaat”.

               

In 2018 ging Cynthia met een Radboud Internationaliseringstoelage naar een conferentie in Canada die zich specifiek richtte op NET formatie. Dat was voor haar een mooie gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten, de gezichten te leren kennen achter de artikelen die ze las, om feedback te krijgen op haar onderzoeksresultaten en ervaringen uit te wisselen. Eén van die vakgenoten was Helen Wright, Versus Arthritis Career Development Fellow en Group Leader, Institute of Ageing and Chronic Disease, University of Liverpool. Deze kennismaking leidde niet alleen tot vakinhoudelijke uitwisseling aansluitend op Cynthia’s onderzoek, het had ook een onderzoeksverblijf van 8 weken binnen Helens onderzoeksgroep in Liverpool tot gevolg.

Cynthia maakte voor dit werkgerelateerd buitenlandverblijf gebruik van het  Christine Mohrmann Stipendium dat destijds aan haar was toegekend. Het verblijf in Liverpool gaf Cynthia’s onderzoek meer sturing richting auto-immuunziekten waarbij NETs een rol spelen. Het had een mooie, persoonlijke samenwerking tot gevolg die nog steeds voortduurt.


(v.l.n.r. Helen Wright en Cynthia)

Voor Cynthia zijn de voordelen van internationale stafmobiliteit evident. Niet alleen voor wat betreft kennisvergroting- en verdieping, maar ook voor feedback van peers op bijvoorbeeld haar data, het leren van nieuwe technieken, en het uitbreiden van een onontbeerlijk internationaal netwerk.